Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization

Onderwijsberaad

Het Onderwijsberaad bestaat uit de portefeuillehouders onderwijs van de faculteiten, aangevuld met de directeur CIT en de directeur Onderwijs & Studenten van University Services en het hoofd van de afdeling Strategie Onderwijs en Studenten. De voorzitter en vice-voorzitter van het Onderwijsberaad is één van de portefeuillehouders en rouleert jaarlijks.

Het Onderwijsberaad is een overlegorgaan dat in het leven is geroepen om de advisering van het College van Decanen te verdiepen en ondersteunen. Hier worden in een vroeg stadium gedachten en ideeën uitgewisseld en verkend, en landelijke ontwikkelingen besproken om strategie en beleid van onderwijs in faculteiten en de instelling vorm te geven. Tevens dient het Onderwijsberaad als informatiekanaal tussen instelling en faculteit waar het gaat om de uitvoering van onderwijs.

Samenstelling per 1 september 2023

Contact (secretaris)

Laatst gewijzigd:16 november 2023 11:30