Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization

Commissie Onderwijs Strategie

De Commissie Onderwijs Strategie (COS) bestaat uit de Rector Magnificus en portefeuillehouders onderwijs van de faculteiten, aangevuld met de directeur CIT en het hoofd Onderwijsstrategie en Kwaliteitszorg. De voorzitter van de COS is één van de portefeuillehouders. Momenteel wordt deze functie vervuld door dr. R. (Roel) Jonkers (FdL).

De COS is een overlegorgaan dat in het leven is geroepen om de advisering van het College van Decanen te verdiepen en ondersteunen. Hier worden in een vroeg stadium gedachten en ideeën uitgewisseld en verkend, en landelijke ontwikkelingen besproken om strategie en beleid van onderzoek in faculteiten en instelling vorm te geven. Tevens dient de commissie als informatiekanaal tussen instelling en faculteit waar het gaat om de uitvoering van onderwijs.

Samenstelling per 1 september 2018

Contact

  • J.J.Ros@rug.nl, SER

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:31