Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Learner, teacher and instruction

Opkomend talent in leergemeenschappen: de rol van studenten

In het hoger onderwijs staat talentontwikkeling op de agenda, met als doel onderwijs te verzorgen dat iedere student uitdaagt om het beste te bereiken wat ze kunnen. Dit vraagt om meer en specifieke kennis om onderwijs te verzorgen dat talent van iedere student stimuleert.

Talent vanuit de Dynamic Systems Theory is te definiëren als het potentieel van ieder individu om uit te blinken in een bepaald domein onder bepaalde omstandigheden. Met deze benadering kunnen we talent onderzoeken als een opkomend fenomeen bij ieder individu. Vanuit dit perspectief is onderzoek in basisonderwijs zijn specifieke momenten aan het licht gekomen waarop talent ontstaat in interactie tussen leerlingen, de taak en de leerkracht: zogenaamde 'talentmomenten'. Dit zijn sleutelmomenten die in het hier-en-nu van onderwijs talentontwikkeling mogelijk te maken.
Dit project richt zich op de vraag hoe, wanneer en onder welke omstandigheden doen talentmomenten zich voor bij studenten in hoger onderwijs. Aangezien deze talentmomenten voortkomen uit interacties, zijn leergemeenschappen van studenten in het hoger onderwijs de focus van dit onderzoek. Dit promotieproject wordt in drie studies uitgevoerd, waarbij een kwalitatieve benadering wordt gebruikt.

Het uiteindelijke doel van dit project is om docenten informatie te geven over hoe zij studenten kunnen stimuleren elkaars eigenschappen van talent te ontlokken om zo talentontwikkeling van iedere student mogelijk te maken in dagelijkse uitvoering van het hoger onderwijs.

Medewerkers:

Marielle van den Hul Kuijten
Mayra Mascareño-Lara
Henderien Steenbeek
Jan-Willem Strijbos

Laatst gewijzigd:03 november 2022 08:54