Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Learner, teacher and instruction

Beoordeling van samenwerkend leren/groepswerk in het hoger onderwijs

Samenwerkend leren (beter bekend als groepswerk) wordt veel gebruikt in het hoger onderwijs. Studenten werken bijvoorbeeld samen aan opdrachten of schrijven samen een essay. Onderzoek laat zien dat samenwerkend leren, in vergelijking met individueel leren, kan leiden tot hogere leeruitkomsten en de ontwikkeling van non-cognitieve vaardigheden.

Echter, aangezien studenten binnen groepen kunnen verschillen in bijvoorbeeld motivatie en/of kennis, kunnen er problemen ontstaan tijdens het beoordelen van studenten tijdens het samenwerkend leren. Het geven van groepscijfers kan bijvoorbeeld leiden tot meeliftgedrag, terwijl het geven van individuele cijfers in tegenstrijd kan zijn met het doel van een cursus (samenwerking tussen studenten bevorderen) en moeilijk uitvoerbaar kan zijn bij grote groepen studenten.

Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in geschikte methodes om samenwerkend leren in het hoger onderwijs te beoordelen. Dit doen we onder andere door te onderzoeken hoe samenwerkend leren op dit moment in het hoger onderwijs wordt beoordeeld, welke problemen docenten ondervinden tijdens het beoordelen van samenwerkend leren en welke instrumenten en methodes beschikbaar zijn om samenwerkend leren te beoordelen. Het uiteindelijke doel is om docenten meer informatie te geven over hoe zij samenwerkend leren het beste kunnen beoordelen.

Medewerkers

Hajo Meijer
Jasperina Brouwer
Rink Hoekstra
Jan-Willem Strijbos

Laatst gewijzigd:28 juli 2022 15:56