Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Learner, teacher and instruction

De balans tussen job demands en job resources en de relatie met stress en commitment van startende basisschoolleerkrachten in Noord-Nederland

Het beroep van leraar wordt over het algemeen gezien als veeleisend en stressvol. Het primaire proces van lesgeven is veeleisend en de werklast van bijkomende taken substantieel. Vooral startende leraren (minder dan 5 jaar ervaring) hebben moeite het hoofd te bieden aan het takenpakket en ervaren relatief vaak stress in hun werk. Daarnaast is er vaker sprake van burn-out onder leraren die een hoog niveau van stress ervaren en vertrekken veel startende basisschoolleerkrachten eerder uit het onderwijs. Met het oplopende lerarentekort is dit een trend die extra zorg geeft.

Stress lijkt voor een groot deel terug te voeren op een disbalans tussen job demands en job resources. Dit onderzoeksproject brengt de job demands, job resources, de interactie tussen deze en de invloed daarvan op stress en commitment van startende basisschoolleerkrachten in Noord-Nederland in kaart. Om hier meer inzicht in te krijgen maken we in dit onderzoek gebruik van het Job Demands and Resources Model (JD-R model; Bakker & Demerouti, 2007) en het Transactional Model of Stress and Coping (TMSC-model; Lazarus & Folkman, 1984, 1987; Lazarus, 2006).

Meer en betere kennis over job demands en job resources in het basisonderwijs en de interactie tussen deze twee levert mogelijk meer inzicht op in de emotionele reacties die leerkrachten laten zien. Het begrijpen van dit proces geeft mogelijk inzichten over hoe effectieve ondersteuning georganiseerd kan worden georganiseerd die stress en/of uitval van deze leerkrachten tegengaat en commitment in het beroep stimuleert.

De medewerkers die bij dit project zijn betrokken zijn:

Fenny Visscher
Hanke Korpershoek (promotor)
Matthijs Warrens (co-promotor en dagelijks begeleider)

Laatst gewijzigd:24 maart 2022 08:41