Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Learner, teacher and instruction

Orde in de Virtual Reality kleuterklas

Aankomende leerkrachten geven aan dat zij tijdens hun opleiding onvoldoende voorbereid worden op het constructief aanpakken van ordeproblemen, vooral wanneer leren gesitueerd is in een onoverzichtelijke en dynamische setting zoals een kleuterklas. Ook vinden studenten het vaak lastig om wetenschappelijke theorieën over klassenmanagement te vertalen naar de kleuterklaspraktijk. In een innovatieve en interactieve Virtual Reality (VR) kleuterklas kunnen studenten van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) veilig experimenteren met geleerde reactieve en preventieve kleuterklassenmanagementstrategieën. Ze verzorgen een kringactiviteit en managen tegelijkertijd 20 (virtuele) kleuters die met allerlei gedragingen variërend in complexiteitsniveau de les proberen te verstoren. Studenten kijken live met elkaar mee en geven gerichte feedback. De ontvangen feedback kan meteen weer uit worden geprobeerd Dit helpt studenten bij het ontwikkelen van kleuterklassenmanagementvaardigheden en zich hier zekerder over te voelen. Door het werkveld op deze virtuele, maar realistische wijze in de opleiding te integreren worden aanstaande leerkrachten geholpen om al tijdens de opleiding goede kleuterklassenmanagementvaardigheden te ontwikkelen.

Ontwikkeling 
Dankzij een Comenius Teaching Fellow beurs (ComeniusNetwerk; NRO) konden we in mei 2020 starten met de ontwikkeling van de VR kleuterklas. Daarbij is nauw samengewerkt met ontwikkelaars van het Center for Information Technology. De VR kleuterklas is in academisch jaar ‘20-‘21 voor het eerst ingezet, waarbij de focus vooral lag op de implementatie van VR in onze opleiding. In academisch jaar ‘21-‘22 hebben we vooral de didactiek verder doorontwikkeld. We hebben daarbij gekozen om microteaching in te zetten zodat het potentieel van VR nog verder wordt aangesproken

Toekomst
De doorontwikkling van de VR kleuterklas staat alles behalve stil. Zo zijn we op dit moment bezig om eye-tracking in de VR omgeving te integreren zodat we op eenvoudige wijze inzicht krijgen in de gedragingen die studenten (niet) waarnemen. Daardoor kunnen we ook gerichter coachen en feedback geven. Dankzij een beurs binnen de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs (SURF) kunnen we daarnaast ook een ‘spel in hoeken’ module ontwikkelen. Met deze module wordt het ook mogelijk om te oefenen met klassenmanagementstrategieën tijdens het vrij spel van kleuters. Met deze beurs gaan we ook opschalen: de VR kleuterklas wordt vanaf het komende collegejaar ook bij Saxion Hogeschool, de Christelijke Hogeschool Ede en Thomas More Hogeschool in de pabo-curricula ingezet. 

Meer weten over dit project?
Neem contact op met projectleider Jolien Mouw (j.m.mouw@rug.nl).

Mouw, J. M., & Fokkens-Bruinsma, M. (2022). When technology meets educational sciences: Combining virtual reality and microteaching to train pre-service teachers’ kindergarten classroom management strategies. In Proceedings of the 8th International Conference on Higher Education Advances (pp. 1043-1050). Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/HEAd22.2022.14618

Laatst gewijzigd:06 oktober 2022 09:52