Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Learner, teacher and instruction

Success for All - Nederland & de OK-werkplaats

Het logo van Success for All - Nederland
Het logo van de OK-werkplaats

Goed kunnen lezen is de kern van succes op school en in de maatschappij. Het doel van het Success for All (SfA), een van oorsprong Amerikaans schoolbreed programma, is dan ook om van elke leerling een goede lezer te maken. Daarom zet het programma actief in op het goed ondersteunen van risicoleerlingen en het behouden van plezier in lezen bij alle leerlingen. In SfA worden verschillende aanpakken geïntegreerd, waaronder samenwerkend leren, tutoring, professionalisering, ouderbetrokkenheid en flexibele hergroepering op leesniveau. SfA is een van de weinige evidence-based programma’s, dat wil zeggen dat onderzoek volgens de hoogste standaarden heeft uitgewezen dat met het programma ook daadwerkelijk tot betere leesresultaten leidt. Het Amerikaanse programma is vanaf 2015 stapsgewijs vertaald en geïntroduceerd in de Nederlandse onderwijspraktijk, in samenwerking met Groningse basisscholen. Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan naar de implementatie en effecten van SfA in Nederland.

Voor de tutoring wordt vanaf september 2021 De BliksemBende ontwikkeld, de Nederlandse versie van het Amerikaanse programma Tutoring with the Lightning Squad (TWLS). Dit webbased tutoring-programma is in Amerika ontwikkeld en uitgevoerd onder de vlag van SfA. Leerlingen werken samen in tweetallen onder begeleiding van een volwassen tutor. Het doel van het programma is het op een effectieve en efficiënte wijze verbeteren van de leesvoorwaarden en uiteindelijke leesvaardigheden van kinderen met leesproblemen, zodat zij vaardige lezers worden. De ontwikkeling en evaluatie van deze interventie worden gefinancierd vanuit de prijsvraag Effectieve interventies van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Werkplaats Onderwijskansen Noord-Nederland (OK-werkplaats)

Binnen de Werkplaats Onderwijskansen Noord-Nederland (OK-werkplaats) kiezen scholen uit een aanbod van bewezen effectieve aanpakken van het Success for All (SfA) programma. De scholen kiezen één van de aanpakken – bijvoorbeeld samenwerkend leren of tutoring – om te onderzoeken, toe te passen en te verbeteren.  Voor alle scholen geldt hierbij dat bij de gekozen aanpak de focus ligt op taal. Taal is een essentiële basisvaardigheid die ook noodzakelijk is voor ontwikkeling in andere domeinen. Het primaire doel van de OK-werkplaats is de verbetering van onderwijskansen van alle leerlingen en in het bijzonder van leerlingen die thuis aan een minder rijk taalaanbod worden blootgesteld. Om dit te bereiken wordt ingezet op professionele ontwikkeling van leerkrachten, vorming van professionele leergemeenschappen, duurzame schoolverbetering en kennisontwikkeling binnen en over de scholen. Op de scholen die deelnemen aan de OK-werkplaats wordt onderzoek verricht door onderwijsprofessionals (leerkrachten en IB’ers) in samenwerking met en ondersteund door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Door binnen de OK-werkplaats samen te werken met andere scholen en onderzoekers wordt kennis gecreëerd die de scholen in staat stelt de gekozen aanpak naar hun eigen context te vertalen en zo goed mogelijk te implementeren.

Website

www.successforall-nederland.nl

Initiatiefnemer

Roel Bosker

Medewerkers (onderzoek, materiaalontwikkeling en schoolbegeleiding)

Marij Veldman (projectleider OK-werkplaats)

Mariëtte Hingstman
Monique Dijks
Ginette Perdok
Marjon Doornbos-Zigter
Esther Baas
Floor Mulder (TWLS)

Rapport

In 2020 is het rapport "Implementatie en effecten van Success for All in Nederland" verschenen.

Verschenen proefschriften

Mariëtte Hingstman - Supporting struggling students: prevention and early intervention with Success for All
Marij Veldman - Better together: social outcomes of cooperative learning in the first grades of primary education

Marlot Akkermans-Rutgers - Raising readers: Stimulating home-based parental literacy involvement in the first, second, and third grade

Laatst gewijzigd:28 maart 2023 10:38