Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchGION education/researchOnderzoekLeerling, leraar en instructie

Success for All - Nederland

Het logo van Success for All - Nederland

Goed kunnen lezen is de kern van succes op school en in de maatschappij. Het doel van het Success for All, een van oorsprong Amerikaans school-breed programma, is dan ook om van elke leerling een goede lezer en een goede ‘leerder’ te maken. Daarom zet het programma actief in op het bij de les houden van risicoleerlingen en het behouden van plezier in lezen en leren bij alle leerlingen. Success for All is een van de weinige evidence-based programma’s, dat wil zeggen dat onderzoek volgens de hoogste standaarden heeft uitgewezen dat met het programma dat doel ook daadwerkelijk bereikt kan worden. Van het Amerikaanse Success for All-programma worden de didactische aanpak, de investering en de toets- en werkvormen vertaald naar de Nederlandse situatie; deze ‘vertaling’ zal worden geïntegreerd in bestaande Nederlandse leesmethodes.

Binnen Success for All wordt ook onderzoek uitgevoerd op het niveau van school, bestuur en beleid.

Medewerkers

Marijke Mullender-Wijnsma (projectleider)
Mariëtte Hingstman
Marij Veldman
Marlot Akkermans
Tiny Smit
Ginette Perdok
Marjon Doornbos-Zigter
Lobke Jansen

Gerelateerd promotieonderzoek

Effecten van Success for All op leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (Mariëtte Hingstman)
Sociale effecten van coöperatief leren in Success for All - Nederland (Marij Veldman)
Onderzoek naar de ouderbetrokkenheidsmodule van Success for All (Marlot Akkermans)

Laatst gewijzigd:07 juni 2019 10:51