Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Learner, teacher and instruction

Iedereen aan het werk! Betrokkenheid in de klas als collectief proces

Betrokkenheid (‘engagement’) is niet alleen belangrijk bij individuele leerlingen, maar ook als groepsproces. Een klas kan als  collectief  bevlogen zijn, onrustig, of verveeld. Die collectieve betrokkenheid is meer dan de som van betrokkenheid van alle individuele leerlingen, en verandert voortdurend. Het doel van dit project is het analyseren en integreren van onderzoek naar collectieve betrokkenheid in de klas in het voortgezet onderwijs.  Met het literatuuronderzoek zullen we drie onderzoeksvragen beantwoorden.  De eerste heeft als doel te begrijpen hoe het collectieve betrokkenheid wordt gedefinieerd (de ontologie) en hoe het wordt geoperationaliseerd (de epistemologie) in de bestaande empirische literatuur.  De tweede vraag heeft tot doel de mechanismen te begrijpen die een rol spelen bij het ontstaan van en veranderingen in collectieve betrokkenheid. Met de derde vraag proberen we een synthese te maken van wat er bekend is over de rol van de docent in de regulering van collectieve betrokkenheidsprocessen.

Onderzoekers: 
Mayra Mascareño Lara
Elisa Kupers
Naomi de Ruiter

Laatst gewijzigd:11 oktober 2022 08:52