Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Learner, teacher and instruction

De effecten van verschillende varianten van feedback op het leren lezen en begrijpen van filosofische teksten

Vele vwo-leerlingen hebben moeite met het lezen en begrijpen van filosofische teksten. Dit onderzoek ontwerpt een online leerprogramma dat de gebruikers teksten laat lezen, vragen over die teksten laat maken en feedback geeft. Vervolgens wordt experimenteel onderzocht of het programma helpt de filosofische leesvaardigheid te verbeteren.

Medewerkers

Arjan Koek (promovendus)
Greetje van der Werf

Laatst gewijzigd:12 september 2018 11:40