Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Learner, teacher and instruction

Gazelle: gemotiveerd en actief zelfstandig lezen

Het logo van project Gazelle

Project Gazelle onderzoekt begrijpend lezen en zelfgestuurd leren bij zaakvakken in het VO. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving met hints over strategiegebruik tijdens het lezen. In schooljaar 2016/2017 en 2017/2018 lezen leerlingen twaalf weken lang informatieve teksten voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. Hierbij worden ze ondersteund door informatieve hints, terwijl leraren worden getraind om data uit het programma te vertalen naar effectieve instructie.

Het project wordt gefinancierd vanuit het NWO (NRO-PPO projectnummer 405-15-551).

Medewerkers

Marie-Christine Opdenakker (projectleider)
Marlies ter Beek
Leonie Brummer
Alma Spijkerboer

Gerelateerd promotieonderzoek

Begrijpend lezen in geschiedenislessen VO (Marlies ter Beek)
Feedbackzoekend gedrag van leerlingen (Leonie Brummer)

Laatst gewijzigd:23 juli 2020 16:00