Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usdr. A.W. (Alma) Spijkerboer

dr. A.W. (Alma) Spijkerboer

Teacher/Researcher

Expertise

Ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie, executief functioneren, digitale leeromgevingen, zelfregulerend leren, begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs

Other positions

Lid Ethische Commissie Pedon, Lid werkgroep bibliotheek
Last modified:03 June 2019 07.46 a.m.