Skip to ContentSkip to Navigation
Research

Onderzoek naar aardbevingen in Groningen

Onderzoekers aan de RUG doen volop onderzoek naar de aardbevingen veroorzaakt door gaswinning in Groningen, vanuit verschillende invalshoeken. Hier vindt u een selectie van recent nieuws en onderzoek, en van masterclasses die de RUG heeft ontwikkeld. Lees meer op de website van het Gronings Perspectief en Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen.

Acht masterclasses Groninger aardbevingen

Door de huidige aardbevingsproblematiek in Groningen is er behoefte aan kennis over de Groninger aardbevingen onder de betrokkenen. Daarom deelt de Rijksuniversiteit Groningen haar kennis over dit onderwerp met acht masterclasses over deze aardbevingsproblematiek. Hierin worden de achtergronden van de aardbevingen uitgelegd door:

Onderzoek aan de RUG

Weinig vertrouwen in instanties bij de Groningse gaswinningsproblematiek

De verantwoordelijkheden om de gevolgen van de gaswinning in Groningen op te vangen zijn verdeeld over veel verschillende instanties. Deze zijn onderling afhankelijk en vormen samen een complex institutioneel systeem. Marielle Bovenhoff heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de institutionele context op het vertrouwen van de bewoners in deze instanties en de daarbij aangesloten professionals. Tussen systeem en burgers blijkt er een wantrouwende houding te zijn, ondanks de mate van interpersoonlijk vertrouwen tussen bewoners en professionals.
Lees meer over het promotieonderzoek van Marielle Bovenhoff

Impact gaswinningsproblematiek op Groningers onverminderd groot

31 januari 2023 - Het Gronings Perspectief, een onafhankelijk onderzoeksteam vanuit de RUG, monitort de impact van de gaswinningsproblematiek voor bewoners van Groningen. In 2021 en 2022 hebben de onderzoekers 68 interviews afgenomen bij bewoners en professionals en vier vragenlijsten uitgezet onder een panel van Groningers. Hieruit blijkt dat de schade aan huizen en de rompslomp rondom schade en versterking een duidelijk effect hebben op de fysieke en geestelijke gezondheid van bewoners in het bevingsgebied, hun vertrouwen in overheden en instanties, hun kijk op de leefbaarheid in hun dorp en regio en hun toekomstverwachtingen. De problematiek in 2021 en 2022 speelt al langer en is deels verergerd in vergelijking met eerdere jaren. Lees meer over het onderzoek van Gronings Perspectief

Kaart van risco’s op aardbevingen in Nederland

Janneke van Ginkel onderzocht het gedrag van aardbevingsgolven in de slappe ondergrond van Nederland. Deze kennis is van belang voor de analyse van seismische risico’s en vervolgens voor de planning van woonwijken etcetera en de versterking van gebouwen en infrastructuur in de op dit moment bekende kritieke gebieden. Maar ook voor die streken waarin in de toekomst geïnduceerde   aardbevingen kunnen ontstaan.
Op basis van grote hoeveelheid seismische waarnemingen van aardbevingen en achtergrondruis, ontwikkelde Van Ginkel een methode om de ‘Opslingerkaart voor Nederland’ te maken. Lees meer over het promotieonderzoek van Janneke van Ginkel

Groningse aardbevingen beïnvloeden taxaties van makelaars

Nicolas Duran onderzocht de indirecte en onvoorziene effecten van Groningse   aardbevingen   op de huizenmarkt. Hij toont aan dat deze indirect impact hebben op de taxaties van makelaars, en dat de gevolgen voorkomen in een groter gebied en voor een langere duur dan gedacht. Daarnaast vond hij dat huisprijzen daalden door een stijging in risicoperceptie en schade, maar ook door demotivatie om te investeren in de reparaties. Lees meer over het promotieonderzoek van Nicolas Duran

De bodem onder Groningen biedt ook kansen

Gasveld

8 maart 2022 - Het is al bekend dat gaswinning bodemdaling en aardbevingen veroorzaakt in de provincie Groningen. Maar hoe gebeurt dat precies? Adjunct-hoogleraar geo-energie Johannes Miocic bestudeert het gesteente waaruit het gas wordt gewonnen. Met zijn onderzoek deelt hij inzichten over de dynamiek van de diepe ondergrond. Miocic legt uit hoe we gebruik kunnen maken van lege gasvelden door er bijvoorbeeld waterstof in op te slaan.
Lees meer over wat er nog gaat gebeuren in de gasvelden

Nieuw onderzoek Gronings Perspectief: toename stress door schade en versterking in gaswinningsgebied

25 januari 2022 - De gezondheid van Groningers met gaswinningsschade neemt, na een stijging in 2020, duidelijk af in 2021. Ook is er sprake van verminderd vertrouwen in de Rijksoverheid. Katherine Stroebe en Michel Dückers concluderen dat de indirecte gevolgen van de gaswinning, zoals de procedures en oplossingen voor de problematiek, als stressor niet lijken onder te doen voor bevingen en schade.
Lees meer over het onderzoek

Archief

TitelDatum
Beleggers in Shell en ExxonMobil ongevoelig voor aardbevingen Slochterenveld21 december 2021
Gaswinning in Groningen: niet alleen huizen, maar ook mensen en relaties zwaar beschadigd30 juni 2021
Nulmeting Nationaal Programma Groningen is huzarenstukje toegepaste wetenschap18 maart 2021
DeepNL-subsidie voor Dr. Miocic05 maart 2021
Aardbevingsproblematiek maakt systeemslachtoffers09 februari 2021
Professionals aardbevingsproblematiek over het systeem18 januari 2021
Uitvoerenden schetsen somber beeld van de versterkingsoperatie17 december 2020
Minder gezondheidsachterstand Groningers met meervoudige bevingsschade30 juni 2020
Aantal aardbevingsschademeldingen had hoger kunnen zijn28 april 2020
Versterking komt onvoldoende tegemoet aan verwachting bewoners met veel aardbevingsschade16 december 2019
Professor wil recht op nabetaling aan gedupeerden gaswinning04 december 2019
Gaswinning: wat vinden de inwoners van de provincie Groningen?20 november 2019
Beleid gaswinning zet leven van Groningers langdurig op slot28 mei 2019
Geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied22 mei 2019
Kinderen over ernstige aardbevingsproblematiek: onveiligheid en wantrouwen28 maart 2019
Hoe worden mensen aardbevingsbestendig?08 februari 2019
Kockelkoren: Grotere rol voor gemeente in ondersteunen bewoners10 december 2018
Groningers merken te weinig van aanpak aardbevingsproblematiek08 november 2018
Houd vooral rekening met welzijn van mensen met meervoudige woningschade26 oktober 2018
Van het gas af … hoe dan?25 oktober 2018
Waardedaling woningen in aardbevingsgebied tot 2015 gemiddeld 9,3%08 juni 2018
Vertrouwen en veiligheid in bevingsgebied verder weg dan ooit06 juni 2018
Einde aan Groninger gaswinning biedt regio kans op voortrekkersrol energietransitie05 juni 2018
Aardbevingsschade enorme impact op gezondheid en gevoel van veiligheid31 januari 2018
Kansen om woningverkopen in aardbevingsgebied Groningen te laten stijgen21 juli 2017
Psychische gezondheid inwoners aardbevingsgebied nog verder onder druk07 juli 2017