Skip to ContentSkip to Navigation
Research

Onderzoek naar aardbevingen in Groningen

Onderzoekers aan de RUG doen volop onderzoek naar de aardbevingen veroorzaakt door gaswinning in Groningen, vanuit verschillende invalshoeken. Hier vindt u een selectie van recent nieuws en onderzoek. Lees meer op de website van het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Onwikkeling (KADO).

Professionals aardbevingsproblematiek over het systeem

Bureaucratie

Er zijn veel instanties betrokken bij het oplossen van de problemen door de aardbevingen in Groningen. Dit systeem van aanpak is complex en zorgt voor veel belemmeringen. Dat vertellen professionals op verantwoordelijke functies in dit systeem. Zij ervaren ze hun werk als veeleisend en soms ‘gekmakend’. Dit concluderen prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe op basis van een nieuw onderzoek van Gronings Perspectief.
Lees meer

Uitvoerenden schetsen somber beeld van de versterkingsoperatie

Foto Angelo Roga
Foto Angelo Roga

17 december 2020 - Telkens veranderende kaders, complexiteit, slechte communicatie en ontbrekende financiële garanties. Dit zijn enkele knelpunten die professionals benoemen die werkzaam zijn op kernposities binnen de versterkingsoperatie. Bewoners zijn er de dupe van, murw geslagen door het systeem. Professionals die weten wat er onder bewoners leeft willen graag meepraten over verbeteringen in het versterkingsproces, maar krijgen hiervoor weinig ruimte.

Minder gezondheidsachterstand Groningers met meervoudige bevingsschade

Gezondheid

30 juni 2020 - De gezondheidsachterstand van Groningers met meervoudige gaswinningsschade neemt af en het vertrouwen neemt toe. Er is sprake van een kentering. Maar Corona gooit mogelijk roet in het eten: het is een extra belasting voor bewoners die kampen met schade of versterking.

Aantal aardbevingsschademeldingen had hoger kunnen zijn

Lasten dragen

28 april 2020 - Sinds de beving van Westerwijtwerd van 22 mei 2019 neemt het aantal schademeldingen toe in Groningen. Dat is vooral rond de voormalige NAM-contour het geval. Tegelijk is een deel van de schademelders afgehaakt vanwege negatieve ervaringen uit het verleden. Het aantal schademeldingen had dus nog hoger kunnen zijn.

Versterking komt onvoldoende tegemoet aan verwachting bewoners met veel aardbevingsschade

Versterkte panden

16 december 2019 - Veel bewoners van Noordoost Groningen met meervoudige aardbevingsschade denken dat hun woning versterkt moet worden. Ze verwachten echter niet dat dit ook gaat gebeuren. Het is juist deze groep die zich veel minder veilig voelt. Hun gezondheidstoestand gaat gelukkig niet verder achteruit; er wordt een lichte verbetering geconstateerd.

Professor wil recht op nabetaling aan gedupeerden gaswinning

-

26 november 2019 - Als blijkt dat gedupeerden in het Groningse bevingsgebied niet voldoende zijn gecompenseerd voor de waardedaling van hun woning, moeten zij kunnen rekenen op een nabetaling. Dat vindt professor George de Kam van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft een motie gemaakt voor de Tweede Kamer.

Kinderen over ernstige aardbevingsproblematiek: onveiligheid en wantrouwen

Kindertekening aardbevingsschade

28 maart 2019 - Een kind vindt het normaal, een ander heeft angst dat zijn huis instort of wantrouwt de overheid omdat die "geld belangrijker vindt dan veiligheid”. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Jonx en UMCG ‘Een veilig huis, een veilig thuis?’ laat zien dat ernstige bevingsproblematiek in het Gronings gaswinningsgebied verschillende gevolgen kan hebben voor het welbevinden van kinderen.

Archief