Skip to ContentSkip to Navigation
Research

Onderzoek naar aardbevingen in Groningen

Onderzoekers aan de RUG doen volop onderzoek naar de aardbevingen veroorzaakt door gaswinning in Groningen, vanuit verschillende invalshoeken. Hier vindt u een selectie van recent nieuws en onderzoek. Lees meer op de website van het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Onwikkeling (KADO).

Gaswinning in Groningen: niet alleen huizen, maar ook mensen en relaties zwaar beschadigd

Publicatie Inzicht en Impact

30 juni - De schade van de gaswinning in Groningen beperkt zich niet tot huizen, ook mensen en relaties zijn getroffen. Dat blijkt uit het nieuwe kennisoverzicht Inzicht in Impact dat het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen op 28 juni heeft gepubliceerd. Het kennisoverzicht geeft een totaaloverzicht van de gevolgen van de gaswinning voor bewoners en samenleving en is gebaseerd op de inzichten van ruim 250 publicaties.
Lees meer

Nulmeting laat noodzaak Nationaal Programma Groningen zien

Maart 2021 - Groningen wacht een flinke opgave om het imago en de brede welvaart te verbeteren. Uit een nulmeting in opdracht van het Nationaal Programma Groningen (NPG) blijkt dat het aardbevingsgebied in vergelijking met soortgelijke gebieden niet goed scoort op onder meer brede welvaart en imago.

De meting van brede welvaart en imago is ontworpen door Aletta Advies*, en vormde onderdeel van een bredere nulmeting waarin een groot aantal indicatoren in beeld werd gebracht. 39 indicatoren van het CBS zijn verwerkt in één maatstaf, die bovendien een ‘Gronings accent’ heeft doordat de verschillende indicatoren zijn gewogen voor het belang dat Groningers aan die aspecten hechten. Door met CBS-indicatoren te werken konden onderzoekers Raun van Ooijen (UMCG/RUG) en Jeroen van der Vaart (RUG) een vergelijking maken met ‘referentiegemeenten’. Voor elke gemeente in het aardbevingsgebied stelden zij een groep van maximaal 10 gemeenten samen die vergelijkbaar zijn naar bevolkingsomvang, sociaal-economische samenstelling en verstedelijking.
Lees meer

Het Nationaal Programma Groningen (NPG) is een compensatiepakket voor het aardbevingsgebied ter waarde van 1,15 miljard euro. Uit dit fonds worden verschillende gemeentelijke en provinciale projecten gefinancierd om het wonen, werken en leven in Groningen aantrekkelijker te maken.

*geworteld in de Aletta Jacobs School of Public Health
Lees ook dit RTV-Noord-artikel

DeepNL-subsidie voor onderzoek naar zandsteenverdichting en bodemdaling

Rotliegend zandsteen
Rotliegend zandsteen

05 maart - De aardbevingen in Groningen worden veroorzaakt door de verdichting van zandsteen als gevolg van aardgaswinning. Dit verdichtingsproces hangt af van het type zandkorrels, hun vorm, de ruimte tussen de korrels en van de mineralen die de korrels verbinden - ofwel: de petrografie. Dr. Johannes Miocic van het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG) heeft een DeepNL-subsidie ontvangen om Groningse zandsteenmonsters te bestuderen. De resultaten van zijn onderzoek zullen helpen om te voorspellen waar zandsteen in de toekomst waarschijnlijk gaat verdichten en waar de bodem zal gaan dalen.
Lees meer

Aardbevingsproblematiek maakt systeemslachtoffers

onbegrip

09 februari 2021 - Bewoners in het gaswinningsgebied in Groningen met een lange schadegeschiedenis houden een gezondheidsachterstand. Er is een groep ‘systeemslachtoffers’ ontstaan die ondanks jarenlange schade- en versterkingstrajecten nog geen passende oplossing krijgt. Sommigen van hen kiezen voor een verhuizing om de ‘gaswinningsellende’ te ontvluchten.
Lees meer

Professionals aardbevingsproblematiek over het systeem

Bureaucratie

Er zijn veel instanties betrokken bij het oplossen van de problemen door de aardbevingen in Groningen. Dit systeem van aanpak is complex en zorgt voor veel belemmeringen. Dat vertellen professionals op verantwoordelijke functies in dit systeem. Zij ervaren ze hun werk als veeleisend en soms ‘gekmakend’. Dit concluderen prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe op basis van een nieuw onderzoek van Gronings Perspectief.
Lees meer

Archief

TitelDatum
Uitvoerenden schetsen somber beeld van de versterkingsoperatie17 december 2020
Minder gezondheidsachterstand Groningers met meervoudige bevingsschade30 juni 2020
Aantal aardbevingsschademeldingen had hoger kunnen zijn28 april 2020
Versterking komt onvoldoende tegemoet aan verwachting bewoners met veel aardbevingsschade16 december 2019
Professor wil recht op nabetaling aan gedupeerden gaswinning04 december 2019
Gaswinning: wat vinden de inwoners van de provincie Groningen?20 november 2019
Beleid gaswinning zet leven van Groningers langdurig op slot28 mei 2019
Geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied22 mei 2019
Kinderen over ernstige aardbevingsproblematiek: onveiligheid en wantrouwen28 maart 2019
Hoe worden mensen aardbevingsbestendig?08 februari 2019
Kockelkoren: Grotere rol voor gemeente in ondersteunen bewoners10 december 2018
Groningers merken te weinig van aanpak aardbevingsproblematiek08 november 2018
Houd vooral rekening met welzijn van mensen met meervoudige woningschade26 oktober 2018
Van het gas af … hoe dan?25 oktober 2018
Waardedaling woningen in aardbevingsgebied tot 2015 gemiddeld 9,3%08 juni 2018
Vertrouwen en veiligheid in bevingsgebied verder weg dan ooit06 juni 2018
Einde aan Groninger gaswinning biedt regio kans op voortrekkersrol energietransitie05 juni 2018
Aardbevingsschade enorme impact op gezondheid en gevoel van veiligheid31 januari 2018
Kansen om woningverkopen in aardbevingsgebied Groningen te laten stijgen21 juli 2017
Psychische gezondheid inwoners aardbevingsgebied nog verder onder druk07 juli 2017