Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usprof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring

prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring

professor administrative law

Field/Discipline

Expertise

Administratieve law. Topics: soft law; law enforcement; participation in public decision making; public law of the Caribbean territories of the Kingdom of the Netherlands. 

Other positions

Vz Commissie Wetenschappelijke Integriteit RUG
Lid Geschillenadviescommissie RUG
Lid Commissie Wetenschapsbeoefening Rechten
Redactievoorzitter Jurisprudentie Bestuursrecht Plus (Sdu)
Redactielid Module Algemeen bestuursrecht (Kluwer)
Lid AB Stichting Beroepsopleiding Advocaten (NOvA)
Lid Denktank Nederlands Platform Burgerparticipatie Overheidsbeleid
Bestuurslid Stichting Centrum Groninger Taal en Cultuur
Bestuurslid Stichting Peerd (regiotheater)
Gastdocent Universiteit van Aruba
Gastdocent SSR (rechterlijke macht), Grotius Academie, Academie voor Wetgeving/Overheidsjuristen
Last modified:01 May 2019 07.35 a.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Harmonie Building. 1314 room 213