Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring

Publications

Principles-Based Regulation and Public Trust in the Post-Crisis World: The Dutch Case of Financial Services

Lex certa en het financieel bestuursrecht

Bestuursrechtelijke 'soft law'. Of: lang leve de beleidsregel, maar niet de beleidsregel alleen

Beleidswijziging: het spel, de regels en het vertrouwen

De bestraffende handhaving van de Omgevingswet: bestuurlijke strafbeschikking of bestuurlijke boete

De punitieve handhaving van de Omgevingswet

Referentiekader geldboetes

Schade ten gevolge van gaswinning in Groningen: Achtergrond en stand van zaken

Case note: ECLI:NL:RVS:2015:3578: AB 2016/82

Case note: Bevoegdheid Nationaal Coördinator Groningen: onvoldoende voortvarende klachtbehandeling: AB 2016/342

Read more

Press/media

Grote zorgen om ‘technische’ wijziging Geneesmiddelenwet

Herman Bröring over het pokopokobeginsel

Eerste Kamerdebat met staatssecretaris van Mijnbouw Vijlbrief over mijnbouwschadeproblematiek in Groningen

Gelderland, Overijssel en Flevoland kunnen niet zomaar 246 elektrische pechbussen terugsturen naar China

Sprankje hoop voor omwonenden windmolenpark: In het contract is schadeclaim bij Gorinchem uitgesloten

Een jaar zakencollege Hoogeveen: bestuurlijke kwaliteit moet blijven

Burgers nog altijd buitenspel bij gaswinning

'Uitspraak RvS over windmolens geeft bezwaarmakers kans bij rechter'

Read more