Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring

Publications

Principles-Based Regulation and Public Trust in the Post-Crisis World: The Dutch Case of Financial Services

Lex certa en het financieel bestuursrecht

Bestuursrechtelijke 'soft law'. Of: lang leve de beleidsregel, maar niet de beleidsregel alleen

Beleidswijziging: het spel, de regels en het vertrouwen

De bestraffende handhaving van de Omgevingswet: bestuurlijke strafbeschikking of bestuurlijke boete

De punitieve handhaving van de Omgevingswet

Referentiekader geldboetes

Schade ten gevolge van gaswinning in Groningen: Achtergrond en stand van zaken

Case note: ECLI:NL:RVS:2015:3578: AB 2016/82

Case note: Bevoegdheid Nationaal Coördinator Groningen: onvoldoende voortvarende klachtbehandeling: AB 2016/342

Read more

Press/media

1000 euro boete voor zwerfafval? Ook in Singapore is dit niet zaligmakend

Rechter: OM kan onschendbare ambtenaar toch vervolgen

Boetes elk jaar omhoog, behalve voor dierenleed in slachthuizen

BBB-bestuurder waterschap Vechtstromen moet weg na motie van wantrouwen

Positie waterschapsbestuurder Woolderink onhoudbaar door rapport hoogleraar

Landelijk hoofdbestuur BBB krijgt inzage in rapport over waterschapbestuurder Woolderink

RUG-expert Bröring: Groningen moet motiveren waarom ze eigen Airbnb-regels niet handhaaft

Read more