Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring

Publications

Principles-Based Regulation and Public Trust in the Post-Crisis World: The Dutch Case of Financial Services

Lex certa en het financieel bestuursrecht

Bestuursrechtelijke 'soft law'. Of: lang leve de beleidsregel, maar niet de beleidsregel alleen

Beleidswijziging: het spel, de regels en het vertrouwen

De bestraffende handhaving van de Omgevingswet: bestuurlijke strafbeschikking of bestuurlijke boete

De punitieve handhaving van de Omgevingswet

Referentiekader geldboetes

Schade ten gevolge van gaswinning in Groningen: Achtergrond en stand van zaken

Case note: ECLI:NL:RVS:2015:3578: AB 2016/82

Case note: Bevoegdheid Nationaal Coördinator Groningen: onvoldoende voortvarende klachtbehandeling: AB 2016/342

Read more

Press/media

Vluchtelingenwerk blij met uitspraak over nareisbeperking

Windmolenlawaai

Kanaaldrama: wat als je huis verzakt en de overheid schuld ontkent?

Dutch City Becomes First in the World To Ban Meat Ads Due To Climate Concerns: Report

全球第一槍! 荷蘭城市禁止公共場所刊登肉類廣告

Grote zorgen om ‘technische’ wijziging Geneesmiddelenwet

Herman Bröring over het pokopokobeginsel

Eerste Kamerdebat met staatssecretaris van Mijnbouw Vijlbrief over mijnbouwschadeproblematiek in Groningen

Gelderland, Overijssel en Flevoland kunnen niet zomaar 246 elektrische pechbussen terugsturen naar China

Read more