Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring

Publications

Principles-Based Regulation and Public Trust in the Post-Crisis World: The Dutch Case of Financial Services

Lex certa en het financieel bestuursrecht

Bestuursrechtelijke 'soft law'. Of: lang leve de beleidsregel, maar niet de beleidsregel alleen

Beleidswijziging: het spel, de regels en het vertrouwen

De bestraffende handhaving van de Omgevingswet: bestuurlijke strafbeschikking of bestuurlijke boete

De punitieve handhaving van de Omgevingswet

Referentiekader geldboetes

Schade ten gevolge van gaswinning in Groningen: Achtergrond en stand van zaken

Case note: ECLI:NL:RVS:2015:3578: AB 2016/82

Case note: Bevoegdheid Nationaal Coördinator Groningen: onvoldoende voortvarende klachtbehandeling: AB 2016/342

Read more

Press/media

Herman Bröring over het pokopokobeginsel

Sprankje hoop voor omwonenden windmolenpark: In het contract is schadeclaim bij Gorinchem uitgesloten

Een jaar zakencollege Hoogeveen: bestuurlijke kwaliteit moet blijven

Burgers nog altijd buitenspel bij gaswinning

'Uitspraak RvS over windmolens geeft bezwaarmakers kans bij rechter'

Liegen onder ede? Bewijs het maar eens

Read more