prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring

professor administrative law

prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring
E-mail:
h.e.broring rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
Publications
 1. Principles-Based Regulation and Public Trust in the Post-Crisis World: The Dutch Case of Financial Services

  Bröring, H. E. & Cherednychenko, O. O., 2016, On lawmaking and Public Trust. Comtois, S. & de Graaf, K. (eds.). Eleven International Publishing, p. 55-71 16 p. (NILG - Governance & Recht; vol. 14).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

 2. Lex certa en het financieel bestuursrecht

  Bröring, H. E. & van Vorselen, E. M., 2013, In : JB Plus. 2013, 3, p. 115-142 28 p.

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

 3. Bestuursrechtelijke 'soft law'. Of: lang leve de beleidsregel, maar niet de beleidsregel alleen

  Bröring, H. E., 2012, In de regel: Over kenmerken, structuur en samenhang van geschreven en ongeschreven regels in het bestuursrecht. Schlössels, R. J. N. & Bok, A. J. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 165-183 19 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

 4. Beleidswijziging: het spel, de regels en het vertrouwen

  Bröring, H. E., 2012, Tijd voor verandering: Over overgangsrecht (preadviezen). Jacobs, M. J. & Bröring, H. E. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 63-122 60 p. (VAR-reeks, nr. 148).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

 5. De bestraffende handhaving van de Omgevingswet: bestuurlijke strafbeschikking of bestuurlijke boete

  Keulen, B. F. & Bröring, H. E., 2016, In : Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving. 2016, 2, p. 61-73 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

 6. De punitieve handhaving van de Omgevingswet

  Keulen, B. F. (ed.), Broring, H. E. (ed.), van Dijk, A. A. (ed.), Postma, A. (ed.) & Buwalda, M. E. (ed.), 2015, Zutphen: Paris. 648 p.

  Research output: Book/ReportBookAcademic

 7. Referentiekader geldboetes

  Bröring, H. E., Uijl, M. D., Tollenaar, A., Kwakman, N. J. M. & Keulen, B. F., 2012, Groningen: WODC. (Serie Bestuursrecht & Bestuurskunde; no. 6)

  Research output: Book/ReportBookAcademic

 8. Schade ten gevolge van gaswinning in Groningen: Achtergrond en stand van zaken

  Roggenkamp, M. M. & Bröring, H. E., 2016, In : Nederlands Tijdschrift voor Energierecht. 2016, 2/3, p. 82-96 15 p.

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

 9. Case note: ECLI:NL:RVS:2015:3578: AB 2016/82

  Bröring, H. E. & Brouwer, J. G., 2016, No. ECLI:NL:RVS:2015:3578, Nov 18, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; no. 8)

  Research output: Memorandum/expositionCase note

 10. Case note: Bevoegdheid Nationaal Coördinator Groningen: onvoldoende voortvarende klachtbehandeling: AB 2016/342

  Bröring, H. E., 2016, Apr 18, 2016. (AB Rechspraak Bestuursrecht; vol. 2016, no. 35)

  Research output: Memorandum/expositionCase note

 11. Vechten tegen windmolens: falende inspraak

  Broring, H. & Tollenaar, A., 2015, Behoorlijk bestuursprocesrecht: Opstellen aangeboden aan prof.mr. B.W.N. de Waard over grondslagen, beginselen en vernieuwingen van het bestuursprocesrecht. Marseille, A. T., Meuwese, A. C. M., Michiels, F. C. M. A. & de Poorter, J. C. A. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 293-311 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

 12. Complexe besluitvorming en legitimiteit: Een verhaal over de vestiging van windparken in de Drentse Veenkoloniën

  Broring, H., 2014, Vertrouwen verdient. Verdiend vertrouwen: Visies op geschilbeslechting door de overheid. Marseille, B. & van der Velden, L. (eds.). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, p. 60-83 24 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

 13. Case note: ECLI:NL:RVS:2016:2840: AB 2016/447

  Bröring, H. E., 2016, No. ECLI:NL:RVS:2016:2840, Oct 26, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; vol. 2016, no. 48)

  Research output: Memorandum/expositionCase note

 14. Bestuursrechtelijke concordantie: Strekken de Awb en de daarop gebaseerde jurisprudentie Aruba ten voordeel?

  Broring, H., 2014, E Hofi di Ley: Feestbundel ter gelegenheid van 25 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 167-179 13 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

 15. Conserveren en activeren: Een beschouwing over de ontwikkeling van de Awb

  Bröring, H. E. & Koenraad, L. M., 2012, In : JB Plus. 2012, 20, p. 61-86 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

 16. Het Benthem-arrest

  Bröring, H. E., 2016, 100 jaar AB. den Ouden, W., Damen, L., Jansen, S., Nijmeijer, T. & Ortlep, R. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 149-152 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

View all (283) »

Activities
 1. Minder invloed van het Gasgebouw op de schadeafhandeling: Pleidooi voor een Schadefonds

  Hermannus Broring (Invited speaker)

  7-Jan-2017

  Activity: Talk or presentationProfessional

 2. Conferentie ministerie van BZK / PCMO, De Responsieve Rechtsstaat: Leren van ‘worst practices’.

  Hermannus Broring (Participant)

  22-Sep-2016

  Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conferenceAcademic

 3. Inaugural International Conference ‘Towards Sustainable Financial Services in the EU: Making Sense of the Trend’

  Hermannus Broring (Invited speaker)

  30-Sep-2016

  Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conferenceAcademic

View all (54) »

ID: 56254