Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring

Publications

Principles-Based Regulation and Public Trust in the Post-Crisis World: The Dutch Case of Financial Services

Lex certa en het financieel bestuursrecht

Bestuursrechtelijke 'soft law'. Of: lang leve de beleidsregel, maar niet de beleidsregel alleen

Beleidswijziging: het spel, de regels en het vertrouwen

De bestraffende handhaving van de Omgevingswet: bestuurlijke strafbeschikking of bestuurlijke boete

De punitieve handhaving van de Omgevingswet

Referentiekader geldboetes

Schade ten gevolge van gaswinning in Groningen: Achtergrond en stand van zaken

Case note: ECLI:NL:RVS:2015:3578: AB 2016/82

Case note: Bevoegdheid Nationaal Coördinator Groningen: onvoldoende voortvarende klachtbehandeling: AB 2016/342

Read more

Press/media

Een volle kerk zonder coronaregels: wanneer kan de overheid ingrijpen?

Een geheimzinnig spel rond de inkoopdeals van implantaten

Waarom de kerk op Urk wél mag besluiten de coronamaatregelen los te laten

Verplicht mondkapje: deze regels zijn van kracht

'Boetes uitdelen geen oplossing voor drukke straten in coronatijd'

Waarom vormen kerken toch steeds de uitzondering in het coronabeleid?

Een ‘geheim onderwerp’ op de agenda? Neder-Betuwe komt daar toch op terug

'Vergunningen windpark in strijd met Europese regels'

Raad Zoetermeer roept op tot landelijk protest tegen gemeentebudget

Read more