Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law for society
Header image Recht en samenleving
Prof. Gijsbert Vonk

Grondwetgever word wakker: laat de rechter ook aan de sociale grondrechten toetsen

Datum:22 april 2022

OPINIE
Auteurs: Onno Brinkman en Gijsbert Vonk
De toeslagenaffaire laat het falen zien van de sociale rechtsstaat. Het strenge optreden van de Belastingdienst met alle vervolgschade van dien, zelfs in de vorm van uithuisplaatsingen van kinderen, heeft geleid...

Mr. A.J. (Adriaan) Wierenga

Wetgeving voor nationale noodsituaties moet op de schop

Datum:04 april 2022

Auteur:        Mr. Adriaan Wierenga
De coronapandemie bracht aan het licht dat het Nederlandse recht voor de aanpak van een crisis met een nationale impact, zeer beperkt functioneert.  

Mr. dr. Aline Klingenberg

Het eerlijkheidsbeginsel

Datum:24 december 2021

Auteur:        Mr. dr. Aline Klingenberg
Van de boete die de Autoriteit Persoonsgegeven (AP) aan de Belastingdienst heeft opgelegd wegens overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat een belangrijk signaal uit.

Prof. mr. dr. Albert Verheij

De afwikkeling bij de toeslagenaffaire kan veel sneller als die aan de rechter wordt overgedragen

Datum:05 november 2021

Auteur:        Prof. mr. dr. Albert Verheij
Kies in de toeslagenaffaire voor collectieve schadevergoeding via de rechter. Gebruik deze nieuwe wettelijke kans, bepleit Albert Verheij.

Afbeelding: Pixabay

Hand in hand in the Metaverse

Datum:01 november 2021

Auteur:        Mr. dr. Evert Neppelenbroek
Facebook heeft niet erg positief in het nieuws gestaan. Met het opstaan van klokkenluider Frances Haugen is er een hoofdstuk toegevoegd aan het verhaal dat achter de façade van het sociale netwerk een bedrijf staat...

Mr. dr. Laura Peters

Laat aanklager en verdediging samen de rechter verzoeken een bepaalde straf op te leggen. Dat versnelt de afhandeling van strafzaken enorm

Datum:26 oktober 2021

Auteur:        Mr. dr. Laura Peters 
Strafzaken duren te lang, stelt Laura Peters. Zij roept Haagse politici op om afspraken te maken over de mogelijkheden voor een gezamenlijk verzoek tot oplegging van straf, en de nieuwe ontwikkelingen te reguleren in...

Prof. mr. dr. Bert Marseille

Raad van State wordt de wacht aangezegd: bestuursrechters blikken terug en vooruit na toeslagenaffaire

Datum:20 oktober 2021

Auteur:        Prof. mr. dr. Bert Marseille
Op vrijdag 8 oktober 2021 publiceerde de ‘Werkgroep reflectie toeslagenaffaire rechtbanken’ het rapport ‘Recht vinden bij de rechtbank. Lessen uit de toeslagenaffaire’. Het rapport bevat een even gedetailleerde...

Afbeelding: https://pixabay.com/

Think before U click!

Datum:13 oktober 2021

Cybersecurity maand -  Een niet-onbelangrijke campagne in de tijd waarin men steeds vaker achter zijn computer of een ander met het internet verbonden apparaat zit te werken

Dr. Jaap-Henk Hoepman

Is gegevensbescherming nou echt zó moeilijk?

Datum:01 oktober 2021

Auteur:        Dr. Jaap-Henk Hoepman
Het lijkt bedrijven en overheden maar niet te lukken om digitale diensten op een privacyvriendelijke manier aan te bieden. Is gegevensbescherming nou echt zó moeilijk? Of is er iets anders aan de hand?

Mr. dr. Mathieu Paapst

Al is je verzet nog zo snel, de telemarketeer achterhaalt 'm wel

Datum:02 september 2021

Auteur:        Mr. dr. Mathieu Paapst
Op 1 juli 2021 is de telecommunicatiewet aangepast en zijn er nieuwe regels voor telefonische verkoop. Maar of dit daadwerkelijk zal leiden tot minder telefoontjes, dat is nog maar zeer de vraag.