Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law & Society
Header image Recht & Samenleving

Resultaten voor tag: law

Prof. mr. dr. Bert Marseille

Raad van State wordt de wacht aangezegd: bestuursrechters blikken terug en vooruit na toeslagenaffaire

Datum:20 oktober 2021

Auteur:        Prof. mr. dr. Bert Marseille
Op vrijdag 8 oktober 2021 publiceerde de ‘Werkgroep reflectie toeslagenaffaire rechtbanken’ het rapport ‘Recht vinden bij de rechtbank. Lessen uit de toeslagenaffaire’. Het rapport bevat een even gedetailleerde...

Prof. dr. John Morijn

Stel bij Europese budgetonderhandelingen de rechtsstaat voorop

Datum:15 juli 2020

Auteur:       prof. dr. John Morijn
De Europese Unie werd opgericht om vrijheid en democratie beter te beschermen, maar doet dat momenteel veel te weinig, stelt John Morijn. In de komende EU-budgetonderhandelingen moet premier Rutte betere handhaving...

Ruven Fleming

German Election Special: Party Positions on Energy and Climate

Datum:26 september 2017
Auteur:Dr Ruven Fleming

As Germany is heading to the polls this week (Sunday 24 September 2017), the energy and climate law blog assesses  the election manifestos of the main political parties in Germany with a  view to energy and climate. What is Germany`s renewable energy...