Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law for Society
Header image Recht & Samenleving
prof. mr. dr. L.C.A. (Leon) Verstappen

25 jaar hoogleraarschap

Datum:22 februari 2024

Auteur: prof. mr. dr. Leon Verstappen
Ik ben in 1998 begonnen als hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht. Ik was toen 33 jaar en ook naar de maatstaven toen vrij jong benoemd. Ik was net getrouwd en mijn vrouw was in verwachting van ons...

mr. E.R. (Lisa) van Nieuwkoop

Hoe word jij betekenisvol ouder? Een multidisciplinair onderzoek naar de arbeidsmarktparticipatie van 55-plussers

Datum:31 januari 2024

Auteur: mr. Lisa van Nieuwkoop
De vergrijzing van Nederland is een onontkoombare realiteit. Zo zal het aantal 65-plussers tussen 2023 en 2040 stijgen van 3,5 miljoen naar 4,8 miljoen.1 Deze demografische verandering brengt meerdere uitdagingen met zich...

mr. dr. E.V. (Evgeni) Moyakine en M. (Maarten) Goldberg

Cyberschild tegen gijzelaanvallen: essentiële beschermingsmaatregelen tegen ransomware

Datum:11 januari 2024

Auteurs: mr. dr. Evgeni Moyakine en Maarten Goldberg
In onze vorige blogpost zijn we ingegaan op het fenomeen ‘ransomware’ en hebben we uitgelegd wat de gevaren van deze malware zijn voor de RUG, medewerkers en studenten. In dit stuk bespreken we...

mr. N.J.L. (Noor) Swart en mr. dr. B. (Berend) Roorda

Kennisdeling over het demonstratierecht: een toegankelijke website voor iedereen

Datum:21 december 2023

Auteurs: mr. Noor Swart en mr. dr. Berend Roorda
De laatste jaren wordt er veel gedemonstreerd. Dat gebeurt regelmatig op een tamelijk indringende wijze, zoals bij bezettings- en blokkadeacties van klimaatactivisten en boeren. Veel van deze demonstraties...

mr. dr. E.V. (Evgeni) Moyakine en M. (Maarten) Goldberg

Cyberdreiging op de campus: gevaren van ransomware voor de RUG

Datum:08 december 2023

Auteurs: mr. dr. Evgeni Moyakine en Maarten Goldberg
In deze blogpost zoomen we in op het fenomeen ‘ransomware’. Wat zijn de gevaren ervan voor de Rijksuniversiteit Groningen en voor medewerkers en studenten persoonlijk? Welke maatregelen kun je als...

mr. dr. V.M. (Vanessa) Tünsmeyer

Teruggave van koloniale collecties in Nederland: eerste belangrijke stappen

Datum:21 november 2023

Auteur: mr. dr. Vanessa Tünsmeyer
Ongeveer drie jaar geleden verscheen het ‘Advies Koloniale Collecties en Erkenning van Onrecht’, geschreven door de Commissie-Gonçalves. Het advies was een signaal voor een nieuwe benadering waarmee de Nederlandse...

Mr. K. (Klaas) Damstra

Energiegemeenschappen: een oplossing voor een eerlijke, rechtvaardige en inclusieve transitie naar elektrische auto’s?

Datum:24 oktober 2023

Auteur: mr. Klaas Damstra
Om de uitstoot van broeikasgassen in de mobiliteitssector te verminderen, kunnen consumenten in Nederland vanaf 2030 enkel nog nieuwe elektrische personenvoertuigen bij hun plaatselijke autodealer kopen.1 Met dit verbod op...

prof. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

Toegankelijke en snelle procedures. Kan de Omgevingswet beter?

Datum:06 september 2023

Auteur: prof. mr. Hanna Tolsma
Het zijn spannende tijden in het omgevingsrecht. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Het wetgevingstraject heeft meer dan tien jaar geduurd. Dat de wet nu in werking gaat treden, is niet onomstreden. Het is...

Mr. L.M. (Lucas) Haitsma

Algoritmes en discriminatie

Datum:03 augustus 2023

Auteur: mr. Lucas Haitsma
Er is steeds meer aandacht voor het gebruik van algoritmes bij handhaving in het sociaal domein. Vorige week werd dit thema belicht in een onderzoek van Investico en de NOS over de aanpak van DUO om fraude met uitwonende...

Mr. L.B.A. (Leonieke) Tigelaar

Common Core: Sustainability and its Narratives

Datum:31 juli 2023

Auteur: mr. Leonieke Tigelaar
Van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 mei van dit jaar kwam aan de Rijksuniversiteit Groningen de eer toe om de jaarvergadering van de Common Core te organiseren. De Common Core of European Private Law is het langstlopende en...