Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law for society Samen onderzoeken

Samen onderzoeken

banner Gijsbert Vonk

De Faculteit Rechtsgeleerdheid hecht veel waarde aan de maatschappelijke relevantie van haar wetenschappelijk onderzoek. Deze relevantie borgen wij het beste door samen te werken met bedrijven, overheden en organisaties aan vraagstukken uit de praktijk.

Vraagstukken die de samenleving direct of indirect raken en waarbij ons advies een bijdrage levert aan de duurzaamheid ervan. Met onze wetenschappelijke expertise dragen wij graag bij aan het vinden van het antwoord op uw onderzoeksvraag.

Afhankelijk van uw onderzoeksvraag wordt uw onderzoek uitgevoerd door een van onze expertisecentra, al dan niet in samenwerking met onze studenten en promovendi. Onze aanpak wordt afgestemd op uw specifieke vraag.

Het Bureau Onderzoek brengt u in contact met de juiste contactpersoon binnen onze faculteit. Of het nu gaat om een praktijkonderzoek voor onze studenten of om een grootschalig onderzoek naar de effecten van veranderende wetgeving en/of beleid.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan ook naar de voorbeelden van reeds verricht en/of lopend onderzoek op onze website.

Laatst gewijzigd:12 april 2019 10:26