Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law for society

Recht & Samenleving

Het recht regelt vrijwel alle aspecten van onze maatschappij: van een strafproces in de rechtszaal, tot het doen van onze dagelijkse boodschappen. Allemaal hebben we er op dagelijkse basis mee te maken. Bewust en onbewust.

‘Recht & Samenleving’ geeft u inzicht in de resultaten van onze wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsactiviteiten en geeft uitleg over de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk.

Het verkrijgen van inzicht en het ontwikkelen van kennis doen we niet alleen. Wij werken samen met overheden, organisaties en het bedrijfsleven. Heeft u een kennisvraag en wilt u samen onderzoek doen? Neem dan contact met ons op.

Agenda

Alle evenementen
printView this page in: English