Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law for society Advies of hulp

IT-Rechtswinkel

IT-rechtswinkel
De IT-Rechtswinkel beantwoordt juridische vragen op het gebied van het IT recht. Tweemaal per week houdt de IT-Rechtswinkel haar spreekuur in de binnenstad van Groningen. Alle medewerkers van de IT-Rechtswinkel studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De IT-Rechtswinkel is in het leven geroepen om enerzijds rechtsbijstand te verlenen aan particulieren en kleine, startende ondernemingen voor wie een gespecialiseerde rechtswinkel te kostbaar is. Anderzijds biedt het IT-recht studenten de mogelijkheid om, onder begeleiding van professionals, ervaring op te doen.

De spreekuren zijn kosteloos en u kunt zonder een afspraak bij ons binnenlopen. De spreekuren zijn op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 15.00 uur.
Om de kwaliteit te kunnen waarborgen werken wij samen met ICTRecht Groningen en worden wij ondersteund door professionals uit het werkveld.

IT-Rechtswinkel
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in Het Jatstraat 26
Kamer 1314.12 (Harmoniegebouw, onder de bogen)
9712EK Groningen
Telefoonnummer: 050 363 7328
Email: info it-rechtswinkel.nl

Laatst gewijzigd:13 februari 2019 10:56