Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Practical information Voorlichting
Header image Juridische Bestuurskunde

Even voorstellen: Kars de Graaf, Hoogleraar Publiekrecht en Duurzaamheid

Datum:15 juni 2023
Kars de Graaf
Kars de Graaf

De docenten in deze blog zijn werkzaam aan de faculteit Rechtsgeleerdheid. Tijdens je opleiding Juridische Bestuurskunde studeert krijg je gegarandeerd te maken met: Kars de Graaf, Hoogleraar Publiekrecht en Duurzaamheid.

Kun je jezelf voorstellen?

Mijn naam is Kars de Graaf en ik ben sinds 2019 als hoogleraar Publiekrecht en duurzaamheid verbonden aan de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde (SBB) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Ik ging in Groningen naar de middelbare school en studeerde vervolgens in 1999 af in het Nederlands Recht (waaronder het staats- en bestuursrecht en het privaatrecht). Tijdens mijn studie raakte ik al aan de vakgroep verbonden als student-assistent. Omdat ik het naar mijn zin had, vervolgde ik na mijn studie mijn opleiding als promovendus aan dezelfde vakgroep en promoveerde in december 2004 op een rechtsvergelijkende studie over de mogelijkheden en de consequenties van schikken in het bestuursprocesrecht. Toen mijn proefschrift ter beoordeling bij de beoordelingscommissie lag, ging een grote wens in vervulling doordat ik die zomer fietste van Groningen naar Rome. Een geweldige ervaring. Ik kijk met ontzettend veel plezier terug op die tijd, maar dat geldt eigenlijk voor alle tijd die ik bij de vakgroep spendeer. Als wetenschapper ben ik geïnteresseerd in het algemeen bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht, met name in verband met de grote maatschappelijke opgave om onze samenleving te verduurzamen. Niet alleen is dat juridisch erg interessant (denk aan de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking gaat treden), maar ook maatschappelijk relevant en spannend (denk aan de toeslagenaffaire, de afhandeling van mijnbouwschade in Groningen, de stikstofcrisis en de energietransitie). Op die terreinen van het recht doe ik – vaak samen met collega’s – (juridisch) onderzoek, geef ik onderwijs en publiceer ik regelmatig.  

Wat is je binding met Juridische Bestuurskunde?

Ik heb zelf geen Juridische Bestuurskunde gestudeerd. Het is nog erger: ik volgde in mijn studie vrijwel alleen maar juridische vakken. Dat is natuurlijk een groot gebrek in mijn opleiding. Hoewel ik nu een aantal vakken geef in de mooie opleiding Juridische Bestuurskunde, ben ik eigenlijk minimaal betrokken bij de organisatie van die opleiding. Dat voel ik als een groot gemis in mijn (overigens toch wel vrij volle) werkzame leven. 

Welke vakken doceer je bij Juridische Bestuurskunde?

Ik geef in de masterfase vooral de vakken die ook (optioneel verplicht) zijn in de master Nederlands Recht, afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht. Dat zijn de vakken Omgevingsrecht, Publiekrecht en duurzaamheid, Overheid en Privaatrecht. Ook begeleid ik het Groningse team dat jaarlijks deelneemt aan de pleitwedstrijd van de VAR, vereniging voor bestuursrecht (als Recht in de Praktijk). In de bachelor Nederlands Recht ben ik een van de docenten van de vakken Bestuursrecht: Inleiding en Bestuursrecht: Besluitvorming.

Hoe is het om studenten van Juridische Bestuurskunde te begeleiden?

Ik voel mij bevoorrecht om met jonge enthousiaste (en soms goed voorbereide) studenten te mogen werken. Het houdt je jong, scherp en alert. In de colleges die ik verzorg staat vaak toch centraal het overbrengen van kennis over verschillende terreinen van het recht en ik haal er enorm veel voldoening uit als dat goed lukt. Studenten Juridische Bestuurskunde worden gekenmerkt door een brede(re) blik dan de rechtenstudenten en dat levert ook bij docenten vaak betere inzichten op. Erg leuk dus. De studenten die zich gedurende en na afloop van de studie kunnen bedienen van zowel de sociaalwetenschappelijke benadering van Bestuurskunde als de juridisch-dogmatische van Rechtsgeleerdheid, zijn vast en zeker geweldig gewenst op de arbeidsmarkt. 

Wil je de studenten nog iets meegeven?

Geniet van je studententijd, volg het onderwijs en geniet van je studententijd.

Tags: Docenten