Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Postacademisch Onderwijs Groninger Leergang Arbeidsrecht

Programma

Data bijeenkomsten Groninger Leergang Arbeidsrecht.

Dag Thema Docenten
Do. 6 oktober 2022
 • Welkomstwoord en informatie over GL Arbeidsrecht
 • De aard van de arbeidsovereenkomst, atypische arbeid en ZZP
 • Bedingen
Do. 3 november 2022
 • Opzegging van de arbeidsovereenkomst
 • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst
Do. 24 november 2022
 • Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en ontbindende voorwaarde
 • De bestuurder: positie, beloning & ontslag
 • mr. dr. A.F. (Alf) Bungener
 • prof. mr. L.G. (Leonard) Verburg
Vrijdag
16 december 2022
 • Arbeidsprocesrecht (o.a. hoger beroep/cassatie en voorwaardelijke ontbinding)
 • Ontslag op staande voet
Do. 19 januari 2023
 • Aansprakelijkheid voor arbeidsgerelateerde schade
 • De zieke werknemer - arbeidsrechtelijk
Do. 9 februari 2023
 • Goed werkgever-/werknemerschap met bijzondere aandacht voor wijziging van de arbeidsovereenkomst
 • Gelijke behandeling (in arbeid)
Do. 9 maart 2023
 • Medezeggenschap
 • Cao-recht
Do. 30 maart 2023
 • Uitzending en "outsourcing" van werkgeverschap
 • Overgang van onderneming
Do. 20 april 2023
 • Sociaalzekerheidsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk
 • Pensioenrecht
Do. 25 mei 2023
 • Europees arbeidsrecht algemeen
 • Werken over de grens - vrij verkeer en toepasselijk arbeidsrecht
Do. 8 juni 2023 (onder voorbehoud)
 • Examen
Do. 22 juni 2023
 • Diner en diploma uitreiking

Opbouw van een lesdag

09.00 uur: Ontvangst
09.30 uur: Onderwerp 1 (met een korte pauze)
12.45 uur: Lunch
13.45 uur: Onderwerp 2 (incl. korte pauze)
17.00 uur: Napraten met een drankje (de eerste dag eindigt om 17.30 uur!)

Laatst gewijzigd:10 juli 2023 09:12