Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Postacademisch Onderwijs Groninger Leergang Arbeidsrecht

Docenten

Aan de Groninger Leergang Arbeidsrecht werken mee:

decoratieve afbeelding

mr. dr. J.H. (Hanneke) Bennaars

Hanneke Bennaars is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij heeft ervaring met een breed scala aan arbeidsrechtelijke zaken, waaronder ontslagzaken, herstructureringen, medezeggenschapsvraagstukken en compliance en (grensoverschrijdende) ondernemingsrechtelijke arbeidszaken, waaronder bestuurs- en boardroomontslagen. Hanneke heeft diepgaande expertise en aanzienlijke ervaring opgedaan in zowel de academische als de juridische praktijk. Naast haar werkzaamheden als advocaat is Hanneke hoofdredacteur van het arbeidsrechtelijke vaktijdschrift ArbeidsRecht en maakt zij deel uit van de redacties van de Monografieënreeks Sociaal Recht en het Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context. Zij publiceert, spreekt en doceert regelmatig over uiteenlopende onderwerpen binnen het arbeidsrecht.

Laurens de Graaf

mr. L.B. (Laurens) de Graaf

Laurens de Graaf is advocaat-partner bij BarentsKrans en leidt het team arbeidsrecht. Hij is als advocaat betrokken (geweest) bij een groot aantal spraakmakende zaken, zoals Deliveroo (juridische status riders), Martinair-vliegers (overgang van onderneming) en Ryanair (sluiting basis Eindhoven). Laurens wordt in de 2024-editie van Legal 500 genoemd als een Leading Individual binnen de Nederlandse arbeidsrechtsadvocatuur. Hij doceert en publiceert met grote regelmaat, met name over bijzondere bedingen.

decoratieve afbeelding

mr. B.J. (Berdine) van Eerden

Berdine van Eerden is als advocaat arbeidsrecht werkzaam bij Kienhuis Legal (voorheen KienhuisHoving advocaten en notarissen) in Enschede. Zij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Oost-Nederland (VAARA). Enkele jaren geleden nam zij deel aan de GLA, welke specialisatieopleiding zij cum laude behaalde. Berdine is gespecialiseerd in reorganisaties, wijziging arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap.

decoratieve afbeelding

prof. mr. G.C. (Gerrard) Boot

Sinds 2009 werkt Gerrard Boot in de rechterlijke macht (kantonrechter Amsterdam, gerechtshof Amsterdam), nadat hij vanaf 1990 advocaat is geweest (Advokatenkollektief Oost te Amsterdam en Kennedy Van der Laan). Sinds 2011 is hij naast zijn baan in de rechtelijke macht ook hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en sinds 2023 ook nog raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep.

decoratieve afbeelding

mr. dr. A.F. (Alf) Bungener

Alf Bungener is verbonden aan Pact advocaten te Amsterdam. Voordat hij in 2007 de advocatuur in ging, was hij werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam, waar hij doceerde en promotieonderzoek verrichtte naar het grensvlak van het arbeidsrecht en het algemene vermogensrecht. Als docent is hij onder meer actief voor de Grotius Leergang arbeidsrecht, de Groninger Leergang Arbeidsrecht en voor de afdeling privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam. Als auteur is hij onder meer verbonden aan Kluwer (flexibele arbeidsrelaties) en aan Sdu (leerstukken vermogensrecht/arbeidsrecht).

decoratieve afbeelding

mr. dr. P.S. (Pieter) Fluit

Sinds 2001 is Pieter Fluit aan Stadhouders Advocaten verbonden en gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Midden-Nederland (VAAMN). Pieter behandelt met name zaken op het grensvlak tussen arbeids- en socialezekerheidsrecht. Te denken valt aan problemen bij re-integratie en ontslag van zieke werknemers.

decoratieve afbeelding

mr. dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate

Vivian Bij de Vaate is universitair hoofddocent arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar onderzoek richt ze zich met name op het ontslagrecht en de handhaving van het arbeidsrecht. Naast haar werkzaamheden bij de VU is Vivian redactielid van het tijdschrift voor Ontslagrecht en het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties, daarnaast is ze lid van de werkgroep ontslagrecht van de Verenging voor Arbeidsrecht. Tevens is Vivian raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam. Van 2015 tot 2023 was ze als adviseur verbonden aan advocatenkantoor Baker & Mckenzie.

Ter Haar

prof. mr. B.P. (Beryl) ter Haar

Beryl ter Haar is professor en hoofd van het Centre for International and European Labour Law Studies (CIELLS) aan de Universiteit van Warschau en bijzonder hoogleraar Europees en vergelijkend arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het algemeen richt haar onderzoek op het internationaal en Europees arbeidsrecht, in het bijzonder het collectieve arbeidsrecht, new governance, transnational private regulation en de veranderende wereld van werk als gevolg van digitalisering, klimaatverandering, grondstoffentekorten en sociaaleconomische paradigmaverschuivingen. Haar onderzoek is gepubliceerd in tal van Nederlandse, Poolse en internationale tijdschriften en ze is (co-)redacteur van een aantal boeken. Daarnaast is Beryl ter Haar mede-initiatiefnemer van de populaire Hugo Sinzheimer Moot Court Competition.

Heemskerk

prof. mr. drs. M. (Mark) Heemskerk

Mark Heemskerk (1976) is hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat-partner bij held advocaten te Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Bosch. Behalve jurist is Mark ook econoom. Hij combineert al twintig jaar pensioenwetenschap en pensioenpraktijk en schreef talloze artikelen en meerdere boeken over pensioenrecht. Mark is extern lid van de bestuurscommissie pensioenen van het pensioenfonds voor de medisch specialisten (SPMS) en de commissie Pensioen & Governance van het pensioenfonds Nederlandse Bisdommen. Zie voor een uitgebreider cv van Mark Heemskerk LinkedIn.

Houweling

prof. mr. A.R. (Ruben) Houweling

Ruben Houweling (1980) studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2009 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is hij aansluitend benoemd tot Universitair Hoofddocent. In die hoedanigheid heeft hij onder meer de succesvolle Master Arbeidsrecht (2009) opgericht. In juni 2011 is Ruben benoemd tot Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hij geeft daarbij leiding aan het team docenten en onderzoekers van de sectie Arbeidsrecht. Ruben is redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland (JIN). Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP). Vanaf 2009 is Ruben als legal counsel verbonden aan DingemansVanderKind.

Houwerzijl

prof. mr. M.S. (Mijke) Houwerzijl

Prof. mr. Mijke Houwerzijl studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Een aantal jaren werkte zij in de rechtspraktijk, daarna bij de Universiteiten van Tilburg, Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen als onderzoeker respectievelijk universitair (hoofd)docente. Sinds eind 2011 is zij als hoogleraar arbeidsrecht werkzaam aan de Universiteit van Tilburg (Tilburg University). Van eind 2010 tot begin 2021 was zij tevens verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als bijzonder hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend arbeidsrecht. Mijke Houwerzijl doceert en doet onderzoek op het terrein van het Nederlandse en Europese sociaal recht, met nadruk op vraagstukken over grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in (naar) de EU. In 2005 is zij gepromoveerd op een proefschrift over de Europese Detacheringsrichtlijn.

Van der Kind

mr. O. (Olav) van der Kind

Olav van der Kind (1967) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1993 advocaat. Zijn praktijk betreft vooral arbeidsrecht.

Naast zijn werk als advocaat is Olav docent Arbeidsrecht aan enkele juridische opleidingsinstituten, redacteur van het maandblad ArbeidsRecht, annotator bij AR-Updates en lid van de Adviescommissie Arbeidsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook is hij rechter-plaatsvervanger. Tot slot is hij trainer bij Schateiland , waar hij ondernemingsraden en bestuurders traint in medezeggenschap. Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften.

Olav houdt zich als advocaat bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht, maar richt zich in het bijzonder op het ontslagrecht en procederen in arbeidsrechtelijke kwesties.

Kolder

prof. mr. dr. A. (Arvin) Kolder

Arvin is advocaat bij Kolder Vorsselman Advocaten en bijzonder hoogleraar Personenschade aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), hoofdredacteur van de wekelijkse nieuwsbrief Personenschade Updates (PS Updates) en redactielid van het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP). Arvin is vaste docent van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en als docent en examinator verbonden aan de postacademische Grotius specialisatieopleiding Personenschade.

decoratieve afbeelding

mr. dr. M.A.N. (Matthijs) van Schadewijk

Matthijs van Schadewijk is werkzaam als universitair docent sociaal recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (Onderzoekcentrum Onderneming & Recht). Matthijs doet onderzoek op het gebied van het arbeidsrecht. Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar duurzaam werkgeverschap, grensoverschrijdende arbeid, het snijvlak tussen het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht en de wisselwerking tussen het Nederlandse en het Europese recht. Naast zijn aanstelling aan de Radboud Universiteit is Matthijs redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties, vaste annotator voor het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht en lid van de deelredactie Europees recht van het Tijdschrift Recht en Arbeid.

Koot

mr. dr. E. (Esther) Koot

Esther Koot-van der Putte is eigenaar van Cao-recht Advies en Opleiding in Haarlem (www.cao-recht.nl). Cao-recht advies en opleiding is het bedrijf waarin Esther haar wetenschappelijke passie voor cao-recht verbindt met haar missie om het cao-recht op brede basis ingang te doen vinden in de praktijk. Zij vindt het belangrijk om bruggen te bouwen tussen enerzijds alle actoren in de 'polder' en anderzijds de arbeidsrechtspecialisten. Zo adviseert Esther aan een breed scala van doelgroepen, zoals advocatuur, accountants, ondernemingsraden, bedrijfsjuristen en overheden. Vele advocaten weten haar te vinden als ‘the lawyers lawyer’. Esther is onder meer auteur van ‘Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid’ (Kluwer 2020).

Oldenhuis

mr. dr. G.R. (Gerdien) Oldenhuis

Gerdien Oldenhuis is als docent-onderzoeker werkzaam aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zij geeft onderwijs op bachelor- en masterniveau en schrijft aan haar dissertatie over de transitiefunctie in het ontslagrecht- en werkloosheidsrecht, waarop zij in 2022 hoopt te promoveren. Haar loopbaan startte in het sociaal domein, waarin zij enkele jaren werkzaam is geweest. Hierdoor beschikt zij over zowel theoretische als praktische kennis van het socialezekerheidsrecht. Gerdien verzorgt op regelmatige basis (verdiepende) cursussen en trainingsdagen sociale zekerheid voor diverse doelgroepen, waaronder medewerkers van overheidsinstellingen, bewindvoerders en schuldhulpverleners.

Peters

prof. mr. S.S.M. (Saskia) Peters

Prof. Saskia Peters is hoogleraar arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zette in 2015 de masterspecialisatie Arbeidsrecht op en verzorgt onderwijs in een aantal arbeidsrechtelijke vakken waaronder de mastervakken Arbeidsovereenkomstenrecht en Europees Arbeidsrecht. Saskia is als hoofddocent van de GL Arbeidsrecht verantwoordelijk voor de inhoud van het curriculum. Saskia heeft vele nevenactiviteiten, zo is ze redacteur van het Tijdschrift Recht en Arbeid en hoofdredacteur van de (losbladige) Arbeidsovereenkomst.

mr. Sprengers

mr. dr. L.C.J. (Loe) Sprengers

Mr. Sprengers is sinds 1984 werkzaam als advocaat bij het Advokatenkollektief te Utrecht sinds 2012 Sprengers Advocaten geheten, dat zich gespecialiseerd heeft op het terrein van het medezeggenschaps¬recht, collectief en individu¬eel arbeidsrecht. Hij schrijft geregeld in vakbladen over uiteenlopende onderwerpen, die betrekking hebben op de Wet op de ondernemingsraden en het arbeidsrecht.Van 2002-2012 is hij als bijzonder hoogleraar werkzaam geweest op de Albeda-leerstoel bij de Universiteit Leiden Sinds 2015 is hij verbonden aan de sectie arbeidsrecht van de EUR waar hij betrokken is bij de master arbeidsrecht. Loe is voorzitter van verscheidene beroeps– en adviescommissies, zowel in de private als de publieke sector.

ulrici

mr. M.V. (Monetta) Ulrici

Monetta Ulrici is gestart in de advocatuur bij een hoofdstedelijk kantoor, dat inmiddels aan de zuid-as is gevestigd. Na 14 jaar is zij overgestapt naar de Rechterlijke Macht. Sinds 1999 is zij kantonrechter. Vanaf het begin van haar juridische carrière heeft zij zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij geeft veelvuldig les met name over onderwerpen op het raakvlak van AR en BPR. Mr. Ulrici is daarnaast hoofdredacteur van de RAR, voorzitter van de Raad van Discipline Amsterdam en heeft nog diverse andere nevenfuncties.

 

Johan Zwemmer
Johan Zwemmer

mr. dr. J.P.H. (Johan) Zwemmer

Johan Zwemmer is advocaat en partner bij DLA Piper en universitair docent Arbeidsrecht aan de universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in alle aspecten van het arbeidsrecht, in het bijzonder in collectief arbeidsrecht, flexibele arbeidsrelaties en het raakvlak tussen arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Verder is hij (co-) auteur van diverse handboeken en (hoofd)redacteur van verschillende arbeidsrechtelijke tijdschriften. Als lid van de Commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap) is hij betrokken geweeest bij de totstandkoming van het rapport 'In wat voor land willen wij werken'

Laatst gewijzigd:22 mei 2024 15:01