Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Postacademisch Onderwijs Groninger Leergang Arbeidsrecht

Informatie

60 NOvA punten

De Groninger Leergang Arbeidsrecht gaat van start op 2 oktober 2024 en vindt dit jaar plaats in het nieuwe gebouw van de Faculteit Rechtsgeleerdheid in hartje Groningen!

De leergang onderscheidt zich, doordat u van ons in een kleine cursusgroep onderwijs krijgt van topdocenten. Door de kleinschaligheid is er ruimte voor veel interactie en aandacht voor uw inbreng.

Wilt u uw arbeidsrechtelijke kennis dit jaar flink verdiepen? Meld u dan nu aan voor dit najaar!

Wilt u op de hoogte blijven van volgende edities van de Groninger Leergang Arbeidsrecht, meld u dan aan voor de interesselijst.

decoratieve afbeelding

Praktische informatie

Met de Groninger Leergang Arbeidsrecht zijn 60 PE-punten te behalen. De Leergang is door de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) erkend als specialistenopleiding. De Raad voor Rechtsbijstand erkent de leergang als basisopleiding waarmee u zich in kunt schrijven voor het vakgebied arbeidsrecht bij de Raad.

ogo van de VAAN

De Leergang bestaat uit twintig modules van drie uur, verspreid over tien cursusdagen. Op elke cursusdag worden twee onderwerpen behandeld in de vorm van interactieve colleges. Zowel theorie als toepassing in de praktijk (bijv. aan de hand van een casus) komen aan de orde.

Van de cursisten wordt verwacht dat zij het voorgeschreven cursusmateriaal (literatuur, wetgeving, jurisprudentie en casusposities) voorafgaand aan de cursusdag grondig bestuderen. Zij worden tevens geacht de huiswerkopgave te hebben gemaakt. Tijdens de cursusdagen wordt een actieve houding van de deelnemers verwacht. In verband hiermee worden ongeveer 20 tot 25 deelnemers tot de Leergang toegelaten. Deelnemers die ten minste achttien van de twintig modules hebben bijgewoond kunnen worden toegelaten tot het afsluitende schriftelijke examen. Na het behalen van het examen ontvangen de deelnemers tijdens het afsluitende diner naast het certificaat ook het diploma.

Kosten

De prijs voor de Groninger Leergang Arbeidsrecht 2024-2025 bedraagt € 5.250,- (vrijgesteld van BTW). Cursisten die werken in de sociale advocatuur en hiervan een bewijs kunnen overleggen krijgen een korting van € 250,-.

Bij de prijs zijn inbegrepen: digitaal cursusmateriaal, consumpties, lunches, examen en afsluitend diner.

Toelatingseisen

De Leergang richt zich op juristen die in hun werksituatie te maken hebben met arbeidsrechtelijke vraagstukken en beschikken over gedegen (basis)kennis van het arbeidsrecht. U dient minimaal 3 jaar relevante werkervaring te hebben om tot de Leergang te kunnen worden toegelaten. In afwijkende gevallen beslist de Raad van Toezicht over toelating.

Locatie

De Groninger Leergang Arbeidsrecht vindt plaats in het Rölinggebouw, Oude Boteringestraat 18, Groningen.

Organisatie

De Leergang wordt georganiseerd door het bureau Juridisch Postacademisch Onderwijs (Rijksuniversiteit Groningen) en staat onder leiding van prof. mr. dr. S.S.M. (Saskia) Peters , hoogleraar arbeidsrecht te Groningen.

Hebt u vragen over de Groninger Leergang Arbeidsrecht, neem dan contact met ons op.

Laatst gewijzigd:10 juli 2024 10:45