Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Post-graduate education in law Groninger Leergang Arbeidsrecht

Informatie

60 NOvA punten

De Groninger Leergang Arbeidsrecht gaat weer van start in 2022. Heeft u interesse in de Groninger Leergang Arbeidsrecht 2022-2023, meldt u dan aan voor de interesselijst.

ogo van de VAAN

Praktische informatie

Met de Groninger Leergang Arbeidsrecht zijn 60 PE-punten te behalen. De Leergang is door de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) erkend als specialistenopleiding. De Leergang bestaat uit twintig modules van drie uur, verspreid over tien cursusdagen. Op elke cursusdag worden twee onderwerpen behandeld in de vorm van interactieve colleges. Zowel theorie als toepassing in de praktijk (bijv. aan de hand van casus) komen aan de orde.

Van de cursisten wordt verwacht dat zij het voorgeschreven cursusmateriaal (literatuur, wetgeving, jurisprudentie en casusposities) voorafgaand aan de cursusdag grondig bestuderen. Zij worden tevens geacht de huiswerkopgave te hebben gemaakt. Tijdens de cursusdagen wordt een actieve houding van de deelnemers verwacht. In verband hiermee worden maximaal 20 deelnemers tot de Leergang toegelaten. Deelnemers die ten minste achttien van de twintig modules hebben bijgewoond kunnen worden toegelaten tot het afsluitende schriftelijke examen. Na het behalen van het examen ontvangen de deelnemers tijdens het afsluitende diner een certificaat.

Kosten

De prijs voor de Groninger Leergang Arbeidsrecht editie 2020/2021 is € 5.250,- (vrijgesteld van BTW). Bij de prijs zijn inbegrepen: digitaal cursusmateriaal, consumpties, lunches, borrel, examen en afsluitend diner.

De deelnemersbijdrage voor 2022/2023 is nog niet bekend.

Toelatingseisen

De Leergang richt zich op juristen die in hun werksituatie te maken hebben met arbeidsrechtelijke vraagstukken en beschikken over gedegen (basis)kennis van het arbeidsrecht. U dient minimaal 3 jaar relevante werkervaring te hebben om tot de Leergang te kunnen worden toegelaten. In afwijkende gevallen beslist de Raad van Toezicht over toelating.

Locatie

De locatie voor de GL Arbeidsrecht 2022/2023 is nog niet bekend. Dit zal de stad of omgeving Groningen worden.

Organisatie

De Leergang wordt georganiseerd door het bureau Juridisch Postacademisch Onderwijs (Rijksuniversiteit Groningen) en staat onder leiding van prof. mr. S.S.M. (Saskia) Peters , hoogleraar arbeidsrecht te Groningen.

Vragen over de Groninger Leergang Arbeidsrecht kunt u stellen aan het bureau Juridisch Postacademisch Onderwijs: pao-secretariaat rug.nl

Laatst gewijzigd:21 juli 2021 16:02