Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Postacademisch Onderwijs Groninger Leergang Arbeidsrecht

Organisatie Groninger Leergang Arbeidsrecht

De Groninger Leergang Arbeidsrecht wordt georganiseerd door het Juridisch Postacademisch Onderwijs van de RUG en staat onder leiding van prof. Saskia Peters, hoogleraar Arbeidsrecht. De GL Arbeidsrecht kent een Raad van Toezicht, die de kwaliteit van de opleiding bewaakt.

Coördinerend Hoofddocent

prof. Peters

prof. Saskia Peters is hoogleraar arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zette in 2015 de masterspecialisatie Arbeidsrecht op en verzorgt onderwijs in een aantal arbeidsrechtelijke vakken waaronder de mastervakken Arbeidsovereenkomstenrecht en Europees Arbeidsrecht. Saskia is als hoofddocent van de GL Arbeidsrecht verantwoordelijk voor de inhoud van het curriculum. Saskia heeft vele nevenactiviteiten, zo is ze redacteur van het Tijdschrift Recht en Arbeid en hoofdredacteur van de (losbladige) Arbeidsovereenkomst.

pao logo

Praktische organisatie

De praktische organisatie van de GL Arbeidsrecht ligt in de handen van het bureau Juridisch Postacademisch Onderwijs (PAO-bureau). Naast de Groninger Leergang Arbeidsrecht organiseert het PAO-bureau de Groninger Leergang Huurrecht, de Groninger Leergang Socialezekerheidsrecht en de Leergang Energierecht. Daarnaast is er elk jaar een cursusprogramma met korte cursussen. De organisatie van congressen en incompany-onderwijs voor de faculteit Rechtsgeleerdheid ligt eveneens (deels) in handen van het Juridisch PAO.

Raad van Toezicht

Voor de Groninger Leergang Arbeidsrecht bestaat een Raad van Toezicht. De taak van de Raad van Toezicht is:

  • het adviseren over de inhoud en organisatie van de opleiding;
  • het oordelen over klachten;
  • het houden van toezicht op de opleiding;
  • zo nodig, het besluiten over de toelating van deelnemers aan de opleiding.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden die afkomstig zijn uit respectievelijk de advocatuur, de rechterlijke macht en de wetenschap.

In de Raad van Toezicht hebben zitting:

mr. Entzinger

mr. Entzinger

namens de advocatuur

Niek Entzinger is in 2011 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en sindsdien ook advocaat. Niek is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en heeft in 2015 zelf de Groninger Leergang Arbeidsrecht gevolgd en cum laude afgerond.

Niek is sinds 2021 eigenaar van EntzingerScheltinga Arbeidsrechtadvocaten, een kantoor dat zich focust op rechtsbijstand en advies van werkgevers en werknemers.

mr. Kuiper

mr. Kuiper

namens de rechterlijke macht

Jan Hendrik Kuiper is in 1963 in Sneek geboren. Na zijn studie in Groningen (Geschiedenis en Privaatrecht) is hij zijn loopbaan begonnen bij de Raad van State (1990). Daarna is hij als rechterlijk ambtenaar in opleiding benoemd bij de toenmalige rechtbank in Assen – met een advocaatuurstage bij Bout advocaten in Groningen - en in 2003 is hij overgestapt naar het hof Leeuwarden, thans Arnhem-Leeuwarden. Bij de rechtbank heeft hij nog deeluitgemaakt van de destijds nog bestaande appellenkamer die toen in hoger beroep de arbeidsgeschillen beoordeelde. Bij het hof heeft hij die werkzaamheden tot op heden voortgezet, naast zijn taak als rolraadsheer.

Gerdien Oldenhuis

mr. Oldenhuis

namens de wetenschap

Gerdien Oldenhuis is als docent-onderzoeker werkzaam aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zij geeft onderwijs op bachelor- en masterniveau en schrijft aan haar dissertatie over de transitiefunctie in het ontslagrecht- en werkloosheidsrecht, waarop zij in 2022 hoopt te promoveren. Haar loopbaan startte in het sociaal domein, waarin zij enkele jaren werkzaam is geweest. Hierdoor beschikt zij over zowel theoretische als praktische kennis van het socialezekerheidsrecht. Gerdien verzorgt op regelmatige basis (verdiepende) cursussen en trainingsdagen sociale zekerheid voor diverse doelgroepen, waaronder medewerkers van overheidsinstellingen, bewindvoerders en schuldhulpverleners.

Opleidingsreglement

De basis voor de Groninger Leergang Arbeidsrecht is neergelegd in het opleidingsreglement. Het opleidingsreglement is vastgesteld door het faculteitsbestuur op 2 maart 2022.

Laatst gewijzigd:06 mei 2024 13:58