Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Post-graduate education in law

Postacademisch Onderwijs

Snel op de hoogte raken van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied? Verdieping op specialistische thema's? De Faculteit Rechtsgeleerdheid biedt u actualiteiten- en verdiepingscursussen op een breed terrein.

Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot pao-secretariaat rug.nl .

printView this page in: English