Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Eric van Roon benoemd tot honorair hoogleraar Klinische Farmacotherapie

10 september 2013

Met ingang van 16 juni 2013 is dr. E.N. van Roon, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog in het Medisch Centrum Leeuwarden, benoemd tot honorair hoogleraar Klinische Farmacotherapie bij het onderzoeksinstituut Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP) aan de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bij de beroepsuitoefening van de apotheker bestaat steeds meer behoefte om de (meer)waarde van gespecialiseerde farmacotherapie in de praktijk te evalueren. De toenemende vergrijzing leidt tot stijgende kosten. Inzicht in de kosteneffectiviteit is daarom van toenemend belang. De grote dynamiek in dit vakgebied vereist continue input vanuit het klinisch werkveld om onderwijs en onderzoek actueel en relevant te houden.

Van Roon zal met deze benoeming de werkzaamheden in de dagelijkse farmaceutische praktijk in het Medisch Centrum Leeuwarden gaan combineren met onderwijs en onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met deze combinatie van werkzaamheden wordt beoogd om de interactie tussen universitair onderzoek en onderwijs en het farmaceutisch werkveld in een topklinisch ziekenhuis verder te verbeteren. De huidige onderzoekslijnen richten zich op uitkomsten van behandelingen op het gebied van de oncologie, bariatrische chirurgie en cardiologie en op het gebied van medicatieveiligheid.

Kort CV

Eric van Roon (Voorschoten, 1968) behaalde in 1992 zijn apothekersdiploma aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1998 voltooide hij zijn opleiding tot ziekenhuisapotheker binnen het St Elisabeth ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg (opleider A.W. Lenderink). Vanaf 1998 is hij werkzaam als ziekenhuisapotheker bij het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). In 2004 behaalde hij zijn registratie als klinisch farmacoloog (opleider prof. dr. J.R.B.J. Brouwers). In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ‘Practice research in the field of rheumatoid arthritis. Focus on leflunomide, parenteral gold and drug-drug interactions’ (promotores prof. dr. J.R.B.J. Brouwers en prof. dr. M.A.F.J. van de Laar) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2007 is hij opleider Ziekenhuisfarmacie binnen het MCL en sinds 2010 opleider Klinische Farmacologie. Vanaf 1998 is hij als docent verbonden geweest aan de Faculteit Farmacie van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast de farmaceutisch-inhoudelijke verantwoordelijkheden is van Roon sinds 2007 medisch manager van het centrum Ziekenhuisfarmacie van het MCL. Van Roon is vicevoorzitter van de regionale Toetsingscommissie Patiëntgebonden Onderzoek (rTPO) en lid van de Werkgroep Geneesmiddelen van de Wetenschappelijke Adviesraad van het College van Zorgverzekeringen.

Informatie: via afdeling voorlichting en communicatie Medisch Centrum Leeuwarden (058) 286 6576. Meer

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 00:45

Meer nieuws