Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Wouter Peters benoemd tot hoogleraar Atmospheric composition modelling

03 mei 2013

Bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is dr. W. Peters per 1 mei 2013 benoemd op de leerstoel Atmospheric composition modelling in het Centrum voor Isotopenonderzoek. Het gaat om een 0,2 dienstverband; Peters is tevens werkzaam in Wageningen.

Doel van zijn onderzoek is het in kaart brengen van concentraties en verplaatsingen van broeikasgassen boven de zee en het land. De nieuwe hoogleraar gaat samenwerken met een onderzoeker die de concentraties daadwerkelijk gaat meten. Het opstellen van modellen en het verrichten van waarnemingen moet elkaar versterken. Het onderzoeksprogramma is een onderdeel van het nationale sectorplan voor chemie en natuurkunde en wordt ingebed in het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG).

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 00:45

Meer nieuws