Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Extra aandacht voor talentvolle scholieren

30 oktober 2012

Science center Science LinX van de RUG heeft, samen met de Hanzehogeschool, €300.000 subsidie ontvangen van het Platform Bèta Techniek om de komende twee jaar talentvolle scholieren een extra uitdaging aan te bieden. Via StudieStijgers, het scholennetwerk van Science LinX kunnen docenten meedoen aan speciale trainingsdagen waar ze les krijgen van toponderzoekers van de RUG. De eerste trainingsdagen zijn al gepland, meer informatie is te krijgen via Science LinX medewerker Renske de Jonge (r.m.de.jonge@rug.nl).

Verder komt er meer aandacht voor ‘talentendidaktiek’. Wat doe je met leerlingen die meer aankunnen dan het gewone curriculum? Daarnaast wil Science LinX jonge onderzoekers van de RUG in contact brengen met talentvolle scholieren. Via deze contacten en echte onderzoeksstages kunnen ze dan al vast ruiken aan de wetenschap. Het programma is in eerste instantie gericht op bètavakken, maar Science LinX zal de opgedane ervaringen ook delen met andere faculteiten van de RUG.

De Hanzehogeschool zal samen met Science LinX optrekken en via het scholennetwerk de eigen honours-trajecten onder de aandacht brengen. Een groot aantal studies van de Hanzehogeschool kent zo’n traject, gericht op de beste studenten. Door scholieren er al vroegtijdig bij de honourstrajecten te betrekken wil de Hanzehogeschool ze uitdagen om hun eigen talent optimaal te ontwikkelen.

RUG en Hanzehogeschool verdubbelen de subsidie, zodat in totaal zes ton beschikbaar is voor talentontwikkeling op scholen. De activiteiten die Science LinX via haar scholennetwerk aanbiedt, passen naadloos in het programma ‘School aan zet’ http://www.schoolaanzet.nl/voortgezet-onderwijs/ om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland wil verbeteren.

Laatst gewijzigd:10 februari 2017 15:13

Meer nieuws