Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

5 miljoen voor onderzoek hoog-efficiënte ‘plastic’ zonnecellen

21 februari 2011

FOM heeft 5 miljoen toegekend om een focusgroep voor zonnecelonderzoek in te stellen, gehuisvest binnen het Zernike Institute for Advanced Materials, toponderzoeksinstituut aan de Groningse Faculty of Science and Engineering (voorheen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen). Het onderzoek moet resulteren in ‘plastic’ zonnecellen die in 2020 klaar zijn voor grootschalige productie en toepassing.

De FOM-focusgroep staat onder leiding van prof.dr. Kees Hummelen die al jaren werkt aan ontwikkeling van plastic zonnecellen. De Faculty of Science and Engineering en het college van de Groningse universiteit leggen gezamenlijk nog een miljoen euro bij, in de vorm van vier promotieplaatsen en de organisatie van vijf internationale conferenties over het thema.


Ontwikkelen nieuwe materialen
Het thema van de focusgroep luidt voluit ‘Next generation organic photovoltaics’. Een multidisciplinair team van fysici en chemici aan het Zernike Institute for Advanced Materals gaat in de komende tien jaar onderzoek doen naar ‘plastic’ zonnecellen die in 2020 klaar zijn voor massale toepassing bij voordelige en duurzame elektriciteitsopwekking. Die ambitie houdt in dat het rendement, de levensduur en de kostprijs van de zonnecellen en de duurzaamheid van de gebruikte materialen en processen sterk verbeterd moeten worden.

De nadruk ligt onder andere op de ontwikkeling van een heel nieuwe generatie moleculaire halfgeleiders, waarmee de verschillen tussen de huidige organische halfgeleiders en de ‘klassieke’ anorganische halfgeleiders voor een groot deel overbrugd worden. Als dit lukt, ontstaan spectaculaire nieuwe elektronische materialen die ook buiten het gebied van de zonne-energie van groot belang zijn. Voor het gereedmaken voor grootschalige productie en toepassing zal de focusgroep samenwerken met Nederlandse kennisinstellingen en industriële partners.

Figuur 1. De drie vervlochten onderzoekslijnen theorie & modeling, materialen en optische en devicefysica binnen deze FOM-focusgroep zullen leiden tot de nieuwe generatie 'plastic' zonnecellen.
Figuur 1. De drie vervlochten onderzoekslijnen theorie & modeling, materialen en optische en devicefysica binnen deze FOM-focusgroep zullen leiden tot de nieuwe generatie 'plastic' zonnecellen.
Nieuw funderend energieonderzoek
Een FOM-focusgroep is een wetenschappelijke onderzoeksgroep die onder krachtige leiding van een gerenommeerde onderzoeker binnen een (multidisciplinair) onderzoeksthema aan één scherpe wetenschappelijke doelstelling werkt. Een focusgroep krijgt van FOM gedurende circa tien jaar substantiële financiële middelen ter beschikking voor een eigen wetenschappelijk programma, senioronderzoekers en apparatuur. Met het instellen van FOM-focusgroepen aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen wil FOM de komende jaren het bestaande (funderend) energieonderzoek in Nederland een substantiële verrijkende impuls geven. Door via focusgroepen nieuw onderzoek van hoge kwaliteit te faciliteren, beoogt FOM de Nederlandse positie in het internationale energieonderzoek te verstevigen.

Geselecteerd uit zeven instellingen
Op de call for proposals van FOM om een focusgroep voor funderend energieonderzoek bij hun instelling onder te brengen dienden zeven verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen een voorstel in. Behalve het Groningse voorstel honoreerde FOM ook het voorstel ingediend door FOM-instituut AMOLF in Amsterdam met het thema ‘Light management in new photovoltaic materials’.


Meer informatie
Prof.dr. Kees Hummelen, j.c.hummelenatrug.nl

Over FOM en energieonderzoek: www.fom.nl/energie

Laatst gewijzigd:10 februari 2017 15:13
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 19 september 2018

  Studenten RUG helpen leerlingen met toekomst stadslogistiek

  Bij het project Web Expeditie hebben leerlingen van verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs onder leiding van studenten van de RUG gewerkt aan de toekomst van de stadslogistiek. De leerlingen zochten in een project van drie maanden...

 • 05 september 2018

  Broedplaats voor slimme technologie

  ‘Samenwerking tussen De Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en industrie op het gebied van slimme technologie leidt tot innovatie en nieuwe bedrijvigheid.’ Dat zegt Hugo Velthuijsen, directeur van het Marion van Os Centrum voor Ondernemerschap...

 • 24 augustus 2018

  Bart van Wees benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

  Prof.dr.ir. Bart van Wees is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.