Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

5 miljoen voor onderzoek hoog-efficiënte ‘plastic’ zonnecellen

21 februari 2011

FOM heeft 5 miljoen toegekend om een focusgroep voor zonnecelonderzoek in te stellen, gehuisvest binnen het Zernike Institute for Advanced Materials, toponderzoeksinstituut aan de Groningse Faculty of Science and Engineering (voorheen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen). Het onderzoek moet resulteren in ‘plastic’ zonnecellen die in 2020 klaar zijn voor grootschalige productie en toepassing.

De FOM-focusgroep staat onder leiding van prof.dr. Kees Hummelen die al jaren werkt aan ontwikkeling van plastic zonnecellen. De Faculty of Science and Engineering en het college van de Groningse universiteit leggen gezamenlijk nog een miljoen euro bij, in de vorm van vier promotieplaatsen en de organisatie van vijf internationale conferenties over het thema.


Ontwikkelen nieuwe materialen
Het thema van de focusgroep luidt voluit ‘Next generation organic photovoltaics’. Een multidisciplinair team van fysici en chemici aan het Zernike Institute for Advanced Materals gaat in de komende tien jaar onderzoek doen naar ‘plastic’ zonnecellen die in 2020 klaar zijn voor massale toepassing bij voordelige en duurzame elektriciteitsopwekking. Die ambitie houdt in dat het rendement, de levensduur en de kostprijs van de zonnecellen en de duurzaamheid van de gebruikte materialen en processen sterk verbeterd moeten worden.

De nadruk ligt onder andere op de ontwikkeling van een heel nieuwe generatie moleculaire halfgeleiders, waarmee de verschillen tussen de huidige organische halfgeleiders en de ‘klassieke’ anorganische halfgeleiders voor een groot deel overbrugd worden. Als dit lukt, ontstaan spectaculaire nieuwe elektronische materialen die ook buiten het gebied van de zonne-energie van groot belang zijn. Voor het gereedmaken voor grootschalige productie en toepassing zal de focusgroep samenwerken met Nederlandse kennisinstellingen en industriële partners.

Figuur 1. De drie vervlochten onderzoekslijnen theorie & modeling, materialen en optische en devicefysica binnen deze FOM-focusgroep zullen leiden tot de nieuwe generatie 'plastic' zonnecellen.
Figuur 1. De drie vervlochten onderzoekslijnen theorie & modeling, materialen en optische en devicefysica binnen deze FOM-focusgroep zullen leiden tot de nieuwe generatie 'plastic' zonnecellen.
Nieuw funderend energieonderzoek
Een FOM-focusgroep is een wetenschappelijke onderzoeksgroep die onder krachtige leiding van een gerenommeerde onderzoeker binnen een (multidisciplinair) onderzoeksthema aan één scherpe wetenschappelijke doelstelling werkt. Een focusgroep krijgt van FOM gedurende circa tien jaar substantiële financiële middelen ter beschikking voor een eigen wetenschappelijk programma, senioronderzoekers en apparatuur. Met het instellen van FOM-focusgroepen aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen wil FOM de komende jaren het bestaande (funderend) energieonderzoek in Nederland een substantiële verrijkende impuls geven. Door via focusgroepen nieuw onderzoek van hoge kwaliteit te faciliteren, beoogt FOM de Nederlandse positie in het internationale energieonderzoek te verstevigen.

Geselecteerd uit zeven instellingen
Op de call for proposals van FOM om een focusgroep voor funderend energieonderzoek bij hun instelling onder te brengen dienden zeven verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen een voorstel in. Behalve het Groningse voorstel honoreerde FOM ook het voorstel ingediend door FOM-instituut AMOLF in Amsterdam met het thema ‘Light management in new photovoltaic materials’.


Meer informatie
Prof.dr. Kees Hummelen, j.c.hummelenatrug.nl

Over FOM en energieonderzoek: www.fom.nl/energie

Laatst gewijzigd:10 februari 2017 15:13
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 12 december 2018

  Vervuiling leidt tot risico's voor Arctische ganzen

  Vervuiling van lucht, water en bodem kan verstrekkende gevolgen hebben voor dieren in poolgebieden. Een internationaal team onder leiding van Isabella Scheiber, Maarten Loonen en Jan Komdeur van de Rijksuniversiteit Groningen, met collega's van de universiteiten...

 • 30 november 2018

  NTU Singapore and UG sign Double Doctorate agreement

  The highly ranked Nanyang Technological University ( NTU ) in Singapore and the University of Groningen (UG) have signed a Collaborative Degree PhD Programme in Materials and Nanoscience/-engineering . This agreement allows for the co-supervision of...

 • 29 november 2018

  SLF Afstudeerprijs voor student Technische Bedrijfskunde

  Masterstudent Bram Klein Kranenbarg van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de SLF Afstudeerprijs 2018 gewonnen. Hij nam het in de finale op tegen Collin Drent van de Technische Universiteit Eindhoven. De jury koos unaniem Bram Klein Kranenbarg als...