Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

3 miljoen voor effect natuurherstelplannen op trekvogels

03 januari 2011

Hoogleraar Dierecologie aan de RUG en NIOZ-onderzoeker Theunis Piersma heeft 3 miljoen uit het Waddenfonds toegewezen gekregen voor het project Metawad1. In dit project zal worden bestudeerd wat de invloed is van natuurherstelplannen op trekvogels. Het NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op Texel, is trekker van het project; professor Piersma is projectleider. Metawad heeft een looptijd van 5 jaar en zal door een consortium van NIOZ, RUG, NIOO, Stichting Natuurinformatie en SOVON worden uitgevoerd.


Vijftien jaar trekvogels volgen

Op basis van ruimtelijke modellen onderzoekt het project wat de effecten zijn van veranderingen in verschillende typen leefgebieden (habitats) van de Waddenzee op het gedrag, de fysiologie, de overleving en de populatieontwikkeling van trekvogels. Voorbeelden van habitats zijn een zandige of juist modderige wadbodem, mossel- of oesterbanken, zeegrasvelden en kwelders. Het project zal de effectiviteit van lopende natuurherstelprogramma’s beoordelen voortbouwend op de reeks van waarnemingen naar trekvogels die afgelopen vijftien jaar reeds is gedaan. Bij deze waarnemingen is gekeken naar het gebruik van de verschillende leefgebieden door trekvogels, hun overlevingskansen en hun voortplantingssucces.  

De meeste kanoeten uit Canada en Groenland overwinteren in de Waddenzee
De meeste kanoeten uit Canada en Groenland overwinteren in de Waddenzee

Internationale wisselwerking

De effecten van natuurherstel worden geëvalueerd in een internationaal perspectief; het project kijkt namelijk naar de ecologische wisselwerking tussen de Waddenzee en andere gebieden zoals de broedgebieden boven de poolcirkel en de overwinteringsgebieden in de (sub-)tropen, met name de Banc d’Arguin in Mauritanië. 
 

Meer informatie: www.waddenzee.nl, Prof.dr. Theunis Piersma, theunis.piersma@nioz.nl

Laatst gewijzigd:31 januari 2017 23:13
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 02 augustus 2018

  Zeer uitzonderlijk eiwit biedt mogelijkheden voor nieuwe antibiotica

  Een onderzoeksgroep van de RUG onder leiding van Dirk Slotboom heeft een bijzonder eiwit ontdekt dat mogelijk een grote rol kan spelen in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. De bevindingen zijn op 2 augustus gepubliceerd in het tijdschrift Nature...

 • 24 juli 2018

  De natuur weet antwoord

  Spreeuwen en mieren presteren met minimaal denkvermogen iets wat voor de slimste robots te ingewikkeld is: functioneren als een collectief. Daarom spiekt hoogleraar Ming Cao graag bij de natuur.

 • 23 juli 2018

  Drie jonge onderzoekers naar buitenlandse topinstituten met Rubicon-beurs

  Drie veelbelovende, pas gepromoveerde RUG-wetenschappers gaan dankzij het programma Rubicon van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) twee jaar onderzoek doen aan buitenlandse topinstituten. Het gaat om Mayra Diosa-Toro, Machteld...