Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

3 miljoen voor effect natuurherstelplannen op trekvogels

03 januari 2011

Hoogleraar Dierecologie aan de RUG en NIOZ-onderzoeker Theunis Piersma heeft 3 miljoen uit het Waddenfonds toegewezen gekregen voor het project Metawad1. In dit project zal worden bestudeerd wat de invloed is van natuurherstelplannen op trekvogels. Het NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op Texel, is trekker van het project; professor Piersma is projectleider. Metawad heeft een looptijd van 5 jaar en zal door een consortium van NIOZ, RUG, NIOO, Stichting Natuurinformatie en SOVON worden uitgevoerd.


Vijftien jaar trekvogels volgen

Op basis van ruimtelijke modellen onderzoekt het project wat de effecten zijn van veranderingen in verschillende typen leefgebieden (habitats) van de Waddenzee op het gedrag, de fysiologie, de overleving en de populatieontwikkeling van trekvogels. Voorbeelden van habitats zijn een zandige of juist modderige wadbodem, mossel- of oesterbanken, zeegrasvelden en kwelders. Het project zal de effectiviteit van lopende natuurherstelprogramma’s beoordelen voortbouwend op de reeks van waarnemingen naar trekvogels die afgelopen vijftien jaar reeds is gedaan. Bij deze waarnemingen is gekeken naar het gebruik van de verschillende leefgebieden door trekvogels, hun overlevingskansen en hun voortplantingssucces.  

De meeste kanoeten uit Canada en Groenland overwinteren in de Waddenzee
De meeste kanoeten uit Canada en Groenland overwinteren in de Waddenzee

Internationale wisselwerking

De effecten van natuurherstel worden geëvalueerd in een internationaal perspectief; het project kijkt namelijk naar de ecologische wisselwerking tussen de Waddenzee en andere gebieden zoals de broedgebieden boven de poolcirkel en de overwinteringsgebieden in de (sub-)tropen, met name de Banc d’Arguin in Mauritanië. 
 

Meer informatie: www.waddenzee.nl, Prof.dr. Theunis Piersma, theunis.piersma@nioz.nl

Laatst gewijzigd:31 januari 2017 23:13
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...

 • 20 februari 2018

  Zelforganisatie onderwaterplanten houdt rivieren gezond

  Onderwaterplanten spelen een essentiële rol om rivieren en waterlopen gezond te houden. Biologe Loreta Cornacchia van het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) ondervond dat de waterplant sterrenkroos een regelmatig verspreid 'klonterig'...

 • 19 februari 2018

  Prinses Beatrix en Prinses Mabel bij uitreiking 4e Prins Friso Ingenieursprijs in Groningen

  Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikt op 21 maart 2018 voor de vierde keer de Prins Friso Ingenieursprijs uit aan de Ingenieur van het Jaar. Ook dit jaar zijn Prinses Beatrix en Prinses Mabel hierbij aanwezig. ​De Rijksuniversiteit Groningen,...