Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

LoJack for Laptops moet woninginbraken en laptopdiefstallen verminderen

05 maart 2010

Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen krijgen 9 en 11 maart de kans om hun laptop gratis te beveiligen. In het kader van het project ‘LoJack for laptops in Groningen’ stellen de gemeente Groningen, Regiopolitie Groningen en het Openbaar Ministerie Groningen 1000 gratis registratiecodes ter beschikking aan studenten. Hiermee kunnen de studenten de laptop onzichtbaar laten beveiligen.

 

De gemeente Groningen, Regiopolitie Groningen en het Openbaar Ministerie Groningen hebben de handen ineen geslagen voor dit project dat de naam ‘Lojack for laptops in Groningen’ draagt. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, Absolute Software en provider Ziggo zijn er ten behoeve van dit project afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een convenant dat donderdag 4 maart is ondertekend in het Academiegebouw. 

Uitgifte gratis registratiecodes aan studenten

Op dinsdagmiddag 9 maart (Harmoniecomplex) van 12.00 uur tot 16.00 en op donderdagmiddag 11 maart (Zernikecomplex van 12.00 uur tot 16.00 uur, Willem Alexander sportcentrum) zal een speciale politiebus klaar staan om de 1000 beschikbare registratiecodes aan belangstellende studenten uit te reiken. Hun gegevens worden daarbij geregistreerd en ze moeten hun studentenpas tonen. Met de gegevens kan het verloop van het project worden gevolgd.

Doel

Het project heeft uiteindelijk tot doel om het aantal woninginbraken, voornamelijk in studentenhuizen, en het aantal diefstallen van laptops in de stad Groningen te verminderen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van speciale software die het opsporen van laptops, stelers en helers vergemakkelijkt. Bij het project hoort tevens een campagne om onder studenten het bewustzijn van beveiligen van woning en eigendommen te vergroten.
Een groot bijkomend voordeel van dit project is dat een potentiële inbreker nu niet meer weet welke laptop wel en welke niet beveiligd is. Met andere woorden: het is voor de steler en de heler onduidelijk wanneer zij makkelijk zijn op te sporen via de door hen gestolen laptop en wanneer niet. De laptop wordt daarmee een minder aantrekkelijke buit.

Achtergrond

Uit Groningse politiegegevens blijkt dat een belangrijk deel van de woninginbraken worden gepleegd in studentenwoningen en dat de buit bij studenten meer dan bij andere slachtoffers bestaat uit een laptop. Aan de beveiliging van woonhuizen en studentenhuizen wordt al langere tijd aandacht besteed. Nu wordt ook aandacht geschonken aan het onderliggende probleem van de inbraak; de zo gewilde en kostbare laptop. Niet alleen materieel een dure aangelegenheid, ook de informatie die op de laptop staat, gaat bij diefstal verloren. Voor de student een meer dan vervelende ervaring.

Werking

Wanneer een laptop met deze service beveiligd is, neemt de op de laptop geïnstalleerde software discreet en veilig contact op met de centrale van LoJack. De locatie van de gestolen laptop wordt op deze manier gerapporteerd en doorgegeven aan Regiopolitie Groningen. Regiopolitie Groningen spant zich vervolgens in om de laptop, de steler en de heler op te sporen. Daarbij is snelle actie gewenst van de betreffende provider. Ziggo heeft als een van de eerste providers hun nadrukkelijke medewerking toegezegd én bezegeld door ondertekening van het convenant. Na een succesvol opsporingsonderzoek wordt de zaak overgedragen aan het Veiligheidshuis waarna het Openbaar Ministerie tot vervolging over kan gaan.

Laatst gewijzigd:31 januari 2017 23:13

Meer nieuws

 • 13 mei 2024

  ‘De kleurrijke cellen van bloemen vervelen nooit!'

  Iedereen kan genieten van kleuren in de natuur, maar bij evolutiebioloog Casper van der Kooi gaat dat veel verder: hij onderzoekt hoe bloemen, vogels, vlinders en kevers aan hun kleuren komen. Bovendien bestudeert hij hoe die kleuren gebruikt...

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.

 • 07 mei 2024

  Lezing met aanstaand Eredoctor Gerrit Hiemstra op 24 mei

  Ter ere van zijn eredoctoraat heeft FSE Hiemstra uitgenodigd een lezing te geven met de titel 'Science, let's talk about it' in de ochtend van 24 mei