Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Else Eising ontvangt Unilever Research Prijs 2009

04 december 2009

RUG-studente Else Eising ontving gisteren in Vlaardingen een van de Unilever Research prijzen 2009 voor haar onderzoek op het gebied van leer- en geheugenprocessen bij zoogdieren. Eising volgt met veel succes de research master Behavioural and Cognitive Neurosciences. Tot nu toe heeft ze alle vakken die behoren tot deze research master met excellente cijfers afgesloten. In het kader van deze research master heeft ze haar eigen onderzoeksproject uitgevoerd binnen de afdeling Moleculaire Neurobiologie van de Universiteit Groningen. Ze heeft zich intensief bezig gehouden met de mechanismen die betrokken zijn bij leer- en geheugenprocessen in zoogdieren.

Haar zelfstandig uitgevoerde onderzoek betrof de rol van epigenetische veranderingen in leren en geheugen. Dit is een veelbelovend maar nog relatief nieuw onderzoeksveld binnen het leer- en geheugenonderzoek. Else heeft zich vooral bezig gehouden met de rol van histone acetylatie. Bij haar onderzoek heeft ze gebruik gemaakt van een breed scala aan onderzoekstechnieken variërend van het aantonen van histone acetylatie, de gevolgen hiervan op de zenuwcel in celkweken, tot aan de effecten op het leergedrag van muizen. Ze heeft zelfstandig en succesvol de methode voor de detectie van veranderingen in histone acetylatie in neuronen en hersenweefsel opgezet. Ook heeft ze ontdekt dat zeer plaatselijke toediening van remmers van het histone acetylatie proces in de hersenen de geheugencapaciteit van muizen aantast. Haar onderzoek laat dus een belangrijke rol zien voor histone acetylatie in leer- en geheugen processen. Voor de complexe, plaatselijke toediening van de acetylatieremmers in het specifieke leergebied CA1 van de hippocampus heeft ze zich een microchirurgische techniek toegeëigend die momenteel maar in enkele laboratoria succesvol wordt uitgevoerd.

Daarnaast heeft Else een belangrijke bijdrage geleverd aan een studie waarin de rol van het zgn. exchange protein activated by cAMP (Epac) in geheugenprocessen is onderzocht. Dit is een van de eerste studies die een rol van dit onlangs ontdekte cAMP-afhankelijke eiwit in leerprocessen heeft kunnen aantonen. De Epac stimulerende verbinding 8-pCPT-2’-O-Me-cAMP blijkt heel specifiek het oproepenvan geheugeninformatie (memory retrieval) te kunnen verbeteren, terwijl het geen invloed heeft op de verwerving en opslag van geheugeninfomatie. Onderdrukking van Epac verslechterde daarentegen het oproepen van het geheugen. Dit is de eerste keer dat er een eiwit ontdekt is, dat heel specifiek het oproepen van het geheugen kan beïnvloeden en dat mogelijk belangrijke toepassingen kan krijgen bij verbetering van geheugenfuncties bij veroudering en beginnende dementie. Deze bevinding is daarom gepatenteerd (P85114PC00). Een abstract over dit onderzoek ingezonden door Else voor deelname aan de International Student Congress of Medical Sciences (ISCOMS), behoorde tot de 12 beste inzendingen (van de 400). Dit heeft geleid tot de uitnodiging voor een plenary presentation en de award voor ‘Best abstract in basic science’. Dezelfde data heeft ze ook middels een poster gepresenteerd op de Dutch Endo-Neuro-Psycho Meeting.

Nadere informatie: Ingrid Nijholt, Rosalind Franklin fellow, universitair docent, i.m.nijholt rug.nl

Laatst gewijzigd:31 januari 2017 23:13

Meer nieuws

 • 15 mei 2024

  Veel kinderen met ADHD kunnen eerder stoppen met Ritalin

  Een deel van de kinderen met ADHD zou na twee jaar kunnen stoppen met het gebruik van Ritalin. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Anne-Flore Matthijssen.

 • 13 mei 2024

  ‘De kleurrijke cellen van bloemen vervelen nooit!'

  Iedereen kan genieten van kleuren in de natuur, maar bij evolutiebioloog Casper van der Kooi gaat dat veel verder: hij onderzoekt hoe bloemen, vogels, vlinders en kevers aan hun kleuren komen. Bovendien bestudeert hij hoe die kleuren gebruikt...

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.