Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Een nieuw wereldbeeld

27 november 2009

Henk Kubbinga’s boek “The molecularization of the world picture, or the rise of the Universum Arausiacum” (ISBN 978-90-814428-1-7) beschrijft in twee delen de opkomst van het tegenwoordig nagenoeg exclusieve moleculaire denken in natuur- en levenswetenschappen. Het is mondiaal gericht in de zin dat er ook aandacht wordt besteed aan de wetenschapshistorische ontwikkelingen in China, Japan, India en de Arabisch-Islamitische wereld, al ligt het zwaartepunt in Europa.

Omdat de molecuultheorie een Nederlandse vinding is (Isaac Beeckman, ca. 1620) en bovendien vele Nederlanders hebben bijgedragen aan haar ontwikkeling, is Kubbinga zo vrij geweest het tegenwoordig algemeen aanvaarde moleculaire wereldbeeld te vernoemen naar het Huis van Oranje (‘Arausiacum’). Een snuifje 17de eeuw, kortom. Het boek is tegelijk een manifest van de Europese gedachte. Kubbinga heeft dan ook de steun verworven van het voorzitterschap van de voornaamste Europese wetenschappelijke genootschappen (zie deel II, ‘Honorary Committee’).

Emeritus-hoogleraar radiologie Kees Thijn, sinds jaren een gevestigd kunstschilder, heeft de kern van Kubbinga’s boek samengevat in een gelijknamig schilderij (2009; olieverf op paneel). Thijn schildert in de symbolistisch-surrealistische traditie van Salvadore Dalí (1904-1989) en René Magritte (1898-1967). Kubbinga werd gegrepen door Thijns werk “De eenwording van Europa” (2005; olieverf op paneel). Omgekeerd werd Thijn, de overtuigde Europeaan, getroffen door de surrealistische aspecten van het nieuwe wereldbeeld. Zo wist hij de diverse moleculaire wetenschappen vast te leggen op een voor elk karakteristiek moment.

Informatie: Dr. habil. Henk Kubbinga, tel. (050) 5735609, Em. Prof.dr. Kees Thijn, tel. (050) 5267744; zie ook www.KeesThijn.nl

Laatst gewijzigd:10 februari 2017 15:25

Meer nieuws

 • 13 mei 2024

  ‘De kleurrijke cellen van bloemen vervelen nooit!'

  Iedereen kan genieten van kleuren in de natuur, maar bij evolutiebioloog Casper van der Kooi gaat dat veel verder: hij onderzoekt hoe bloemen, vogels, vlinders en kevers aan hun kleuren komen. Bovendien bestudeert hij hoe die kleuren gebruikt...

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.

 • 07 mei 2024

  Lezing met aanstaand Eredoctor Gerrit Hiemstra op 24 mei

  Ter ere van zijn eredoctoraat heeft FSE Hiemstra uitgenodigd een lezing te geven met de titel 'Science, let's talk about it' in de ochtend van 24 mei