Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Informatiekunde

Studieprogramma

Vanaf september 2003 ziet het bachelorprogramma van Informatiekunde/Alfa-informatica er globaal als volgt uit. Voor studenten die in september 2002 of eerder met hun studie zijn begonnen zal het programma afwijken. Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


V = verplicht vak; K = keuzevak


Bachelor
Eerste jaar (Propedeuse)
sem vak V/K ECTS omschrijving
I Inleiding Informatiekunde I V Oriëntatie vakgebied Informatiekunde; Kennismaking aanverwante vakken; Vakgerelateerde schrijf- en presentatietraining
I Algoritmiek V 10 Introductie basisbegrippen Informatica en programmeren (Pascal)
I Inleiding Logica V 5 Basiskennis Formele Logica
I Webtechnologie I V 5 Basiskennis Webtechnologie; Introductie in HTML, XML, PHP
I Tekstmanipulatie V 5 Kennismaking Unixsyteem en technieken voor manipuleren van teksten
II Inleiding Informatiekunde II V 5 Oriëntatie vakgebied Informatiekunde; Kennismaking aanverwante vakken; Vakgerelateerde schrijf- en presentatietraining
II Statistiek I V 5 Kennismaking statistische onderzoeksmethoden binnen de humanoria; Toepassen statistische softwarepakketten
II Statistiek II V 5 voortzetting van Statistiek I
II Webtechnologie II V 5 Basiskennis Webtechnologie; Introductie in HTML, XML, PHP
II Datastructuren V 5 Gevorderde kennis Informatica en vaardigheid in programmeren in Pascal
II Corpustaalkunde V 5 Informatietechnologie voor taalkundig onderzoek; Programmeren in Perl


Bachelor
Tweede jaar
sem. vaknaam status st.last omschrijving
I Databases en SQL V 10 Kennismaking met een databasesysteem, een vraagtaal en VBA
I Webdesign en XML V 5 Webdesign op gevorderd niveau
I Logisch Programmeren V 5 Programmeren in Prolog
I Vrije Ruimte (evt. Minor) V 10
II Natuurlijke Taalverwerking V 10 Computationele Taalkunde
II Beeldverwerking V 5 Manipulatie van digitaal beeldmateriaal
II Database modellen V 5 Theorie database modellen, DB en internet
II Vrije Ruimte (evt. Minor) V 10


Bachelor
Derde jaar
sem vak V/K ECTS omschrijving
I Information Retrieval V 10 Organisatie, indexatie en bevragen van informatie
I Informatiesystemen V 5 Methodologie voor analyse van informatie en ontwerpen van informatiesystemen
I Keuzevak Kunstmatige Intelligentie of CIW V 5
I Minor (evt. Vrije Ruimte) V 10
II Capita Selecta Elektronische Media V 5 Thema op gebied van manipulatie van digitaal beeld, geluid, en/of tekst
II Capita Selecta Natuurlijke Taalverwerking V 5 Thema op gebied van de computationele taalkunde
II BA-scriptie Informatiekunde  met onderzoekswerkgroep V 10 Overzicht van onderzoeksthema’s binnen de Informatiekunde; studenten kiezen een thema om uit te werken
II Minor (evt. Vrije Ruimte) V 10


Laatst gewijzigd:24 juni 2016 11:20