Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Disciplines Communicatie en Informatiewetenschappen

Communicatie- en informatiewetenschappen

Het vakgebied

Wat verstaan we precies onder het vakgebied CIW?

Met de enorme vlucht die de techniek genomen heeft, zijn de mogelijkheden van communiceren zodanig toegenomen dat het zinvol is gebleken de processen die ten grondslag liggen aan de uiteenlopende vormen van communicatie grondig te analyseren. In de Communicatie- en Informatiewetenschappen bestudeer je communicatieprocessen en –producten. De zwaartepunten van communicatiewetenschappelijk onderzoek zijn zeer divers. Bij CIW in Groningen wordt de nadruk gelegd op taal- en taalgebruik en communicatie met en via diverse middelen.

Geschiedenis van het vakgebied

Het bestuderen van communicatieprocessen met het doel deze te verbeteren, is pas in de tweede helft van de twintigste eeuw als wetenschap geïntroduceerd. In Groningen bestond van 1983 tot 1992 een afstudeerrichting binnen de Algemene Letterenstudies, genaamd ‘Communicatie, Documentatie en Voorlichting’. Sinds 1992 valt de opleiding Communicatiekunde onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Taal en Communicatie; sinds 1 september 1997 is er een hoogleraar Communicatiekunde. Vanaf 1 september 2000 is de naam van de opleiding in Communicatie- en Informatiewetenschappen veranderd, waarmee de relatie tussen communicatieprocessen en informatietechnologie tot uitdrukking komt.

banner ciw

Adres

Opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen
Oude Kijk In't Jatstraat 26
9712 EK Groningen

P.O. Box 716
9700 AS Groningen
The Netherlands

Tel.: +31 (0)50 363 5858
Email: sec-millc@rug.nl

Laatst gewijzigd:26 augustus 2019 11:12