Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Disciplines Nederlandse taal en cultuur

Nederlandse taal en cultuur

Het vakgebied

Het vakgebied neerlandistiek omvat vier hoofdrichtingen: taalkunde, historische letterkunde, moderne letterkunde en taalbeheersing.

  • Binnen de hoofdrichting taalkunde is er aandacht voor de structuur, de klank, de vorm en de betekenis van de Nederlandse taal, voor taalgebruik en –verandering
  • Binnen de hoofdrichting historische letterkunde gaat de aandacht uit naar de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd in haar historische en cultuurhistorische context.
  • Binnen de hoofdrichting moderne letterkunde is er aandacht voor de letterkunde van de 19e, 20e en 21e eeuw in haar historische en cultuurhistorische context.
  • Binnen de hoofdrichting taalbeheersing wordt, zowel praktisch als theoretisch, aandacht besteed aan het gebruik van het Nederlands in communicatiesituaties en aan communicatieprocessen via teksten.

Geschiedenis van het vakgebied

Het universitaire vak Nederlands bestaat vanaf de Franse tijd. In 1797 trad te Leiden de eerste hoogleraar aan, Matthijs Siegenbeek. Tijdens de Franse overheersing ontstond een nieuw nationalisme en meer aandacht voor de Nederlandse taal en cultuur. Daarnaast ontstond in de 19e eeuw het ideaal van algemene scholing in een geüniformeerde standaardtaal met een duidelijke spelling. Neerlandici werden zo de hoeders van de Nederlandse taal- en letterkunde. Al in de loop van de 19e eeuw, en opnieuw in de laatste decennia, is het accent komen te liggen op het wetenschappelijk onderzoek naar taal, taalgebruik en literatuur. In toenemende mate wordt samengewerkt met andere wetenschapsgebieden en opleidingen zoals Psychologie, medische wetenschapsgebieden, Filosofie en Informatiekunde. Zo ontstaat er meer aandacht voor verschijnselen die samenhangen met taal, taalgebruik en literatuur (denk bijv. aan computers die men gesproken taal wil laten herkennen).

Contact

Nederlandse Taal en Cultuur
Oude Kijk In't Jatstraat 26
9712 EK Groningen

P.O. Box 716
9700 AS Groningen
The Netherlands

SECRETARIAAT
Tel.: +31 (0)50 363 5858
Email: sec-millc@rug.nl

NL
Laatst gewijzigd:29 oktober 2021 10:12