Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Disciplines Linguistics

Taalwetenschap

Het vakgebied

Hoe leren kinderen een taal aan? En wat kan er aan de hand zijn als die kleintjes een taalachterstand oplopen? Zijn talen allemaal verschillend, of zijn er ook grote overeenkomsten tussen talen te ontdekken?

Dit is een aantal vragen waar de taalwetenschap antwoord op probeert te geven. Maar dat is nog niet alles. Als je Taalwetenschap studeert, zul je bovendien leren hoe het komt dat de mens over een ingewikkelde taal beschikt en de aan de mens verwante chimpansee niet. Ook denk je na over de vraag of ons taalvermogen is aangeboren of aangeleerd en wat er zich afspeelt in de hersenen die beschadigd zijn geraakt door hersenletsel.

Wat is Taalwetenschap

Taalwetenschap richt zich op het verschijnsel taal in de algemene zin. Bij talenstudies als Frans, Engels en Spaans ga je ook in op zinsbouw, klankvormen en betekenisstructuren, maar bij Taalwetenschap ga je nog een stapje verder.
Je verdiept je in:
• De zoektocht naar overeenkomsten en verschillen tussen talen;
• De manier waarop taal wordt aangeleerd en verwerkt en wat er daarbij mis kan gaan.
Dit heeft geleid tot een studie die je voert langs theorie, grammatica, hersenonderzoek en behandelingsmethoden.

Taalwetenschap bestaat uit een theoretische en een meer toegepaste component. Binnen de neurolinguïstiek, de meer toegepaste richting, kun je je specialiseren in taalontwikkelingsstoornissen, het effect van hersenbeschadiging op taal (afasie) en leesstoornissen (dyslexie). Bij de theoretische kant van de taalwetenschap kun je dieper ingaan op klankleer (fonologie), zinsleer (syntaxis) of betekenisleer (semantiek). Bij beide richtingen ontwikkel je een stevige wetenschappelijke basis. Bij de neurolinguïstische kant zijn er ook mogelijkheden om aan de slag te gaan als klinisch linguïst en kun je kiezen voor een combinatieprogramma dat ontwikkeld is samen met de HBO-opleiding van de Hanzehogeschool, om binnen vijf jaar zowel een MA-diploma Taalwetenschap als een BA-diploma Logopedie te kunnen halen.

taalwetenschap
taalwetenschap

Contactgegevens


Opleiding Taalwetenschap
Oude Kijk In't Jatstraat 26
9712 EK Groningen

P.O. Box 716
9700 AS Groningen
The Netherlands

Tel.: +31 (0)50 363 5858
Email: seccnl rug.nl

Laatst gewijzigd:13 mei 2019 09:39