Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Informatiekunde

Lustrum Alfa-informatica/Informatiekunde

15 juli 2011

In het studiejaar 2011-2012 bestaan de afdeling Alfa-informatica en de door haar verzorgde opleiding Informatiekunde 25 jaar. Om dit lustrum te vieren, organiseren wij op dinsdag 31 januari 2012 een lezingenmiddag.

Aansluitend op de lezingen vinden de oraties plaats van de kersverse hoogleraren Taaltechnologie en Computationele Semantiek Gertjan van Noord en Johan Bos.

Alle studenten, oudstudenten, medewerkers, oudmedewerkers en mensen die de afgelopen 25 jaar iets met Alfa-informatica/Informatiekunde in Groningen te maken hebben gehad, zijn bij deze van harte uitgenodigd op deze middag!

Een uitgebreid programma en registratiemogelijkheid vind je op infokunde.nl

Contactpersoon: Erik Tjong Kim Sang (erikt(at)xs4all.nl)

Laatst gewijzigd:30 juli 2018 14:27

Meer nieuws