Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Informatiekunde

Jelena Prokić krijgt beurs voor dialectonderzoek aan de University of Auckland

25 mei 2009

Jelena Prokić heeft een beurs voor excellente studenten  van de Stichting Groninger  Universiteitsfonds gekregen. De beurs is bestemd voor een onderzoeksbezoek aan de groep van professor Russell Gray aan de University of Auckland , Nieuw-Zeeland.

Professor Gray en zijn groep zijn vooraanstaand in de toepassing van fylogenetische methodes op prehistorische vraagstukken betreffende de mens. Daarnaast heeft de groep deze fylogenetische methodes ook succesvol toegepast in onderzoek naar de ontwikkeling van Indo-Europese en Austronesische talen. De resultaten uit deze onderzoeken zijn gebaseerd op de analyse van lexicale data.
Jelena Prokić zal de University of Auckland bezoeken in de periode juni tot augustus 2009. Het doel van haar bezoek is te onderzoeken of de methodes toegepast door de groep van Professor Gray, ook toegepast kunnen worden op fonetische dialectdata. Zij zal pogen om methodes gebruikt voor fylogenetische inferentie, toe te passen op fonetische dialectdata van het Bul-dialectproject .
Hoewel fylogenetische methodes zijn ontwikkeld voor biologisch onderzoek, worden deze methodes meer en meer toegepast in taalonderzoek. De methodes stellen ons in staat om meer inzicht te krijgen in vragen omtrent taalverandering en taalontwikkeling.

Laatst gewijzigd:30 juli 2018 14:27

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...