Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Midden-Oosten StudiesWie wat waar

Secretariaat Midden-Oostenstudies

Midden-Oostenstudies, secretariaat

Bezoekadres:

Oude Kijk in 't Jatstraat 26, 9712 EK Groningen.

Gebouw 13.15, kamer 288

Secretariaatcluster Eurostudies: mevrouw S. Mars

tel. +31- (0)50 363 5850 fax. +31 - (0)50 363 7263


Postadres

Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit Letteren

Postbus 716, 9700 AS Groningen

P.O. Box 716, 9700 AS Groningen, The Netherlands.

Email adres: seccet@rug.nl

Werkzaamheden

  • informatie verstrekken over colleges, roosters, tentamens en zalen
  • informatie verstrekken over studiemateriaal (voorzover niet verkrijgbaar bij de repro) en individuele tentamenbriefjes
  • informatie verstrekken m.b.t. besturen en commissies
  • afspraken maken voor de studieadviseur en docenten van de verschillende richtingen
  • algemene informatie verstrekken, vragen of problemen aangaande de opleidingen van het cluster afhandelen
Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:54