Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling KunstgeschiedenisFaculty & Staff

Opleidingscommissie (OC)

Kunstgeschiedenis

De opleidingscommissie (OC) behartigt de onderwijszaken van de opleiding. De commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten. Via de OC hebben studenten een belangrijke stem in voorgestelde veranderingen van het onderwijsprogramma. Ook kunnen ze in de OC invloed uitoefenen op de organisatie van het onderwijs, en Het Afdelingsbestuur of het Faculteitsbestuur adviezen geven voor verbeteringen die zouden kunnen / moeten worden gerealiseerd.

Docentleden

Studentleden

Reglement van Orde

Laatst gewijzigd:15 oktober 2018 16:50
printView this page in: English