Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling KunstgeschiedenisSymposium Kunstkritiek

Programma

Tijd
09.00-09.30 Koffie en registratie van deelnemers
09.30-09.35 Welkomstwoord Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum
09.35-09.40 Toelichting op het programma, dr. Thijs Lijster

De urgentie van kunstkritiek

09.40-09.50 dr. Peter de Ruiter spreekt over Kunstkritiek in Nederland 1885-2015
09.50-10.20 prof. dr. Bart Verschaffel - Over kennis, kunst en kritiek
Bart Verschaffel spreekt over het maatschappelijk belang van kunstkritiek en de bijdrage die de reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 levert aan het publieke ‘gesprek over beschaving’.
10.20-10.25 entr’acte: dr. Jonneke Jobse over De schilderkunst in een kritiek stadium?
10.25-10.30 entr’acte: dr. Rogier Schumacher over Kunstkritiek als exact vak?
10.30-11.00 Koffie en thee

Kunstkritiek en de instituties

11.00-11.30 dr. Kees van der Ploeg - Het Rijksmuseum als kritische instantie
Kees van der Ploeg analyseert de kritische ontvangst van het door Cuypers gebouwde Rijksmuseum en belicht de presentatie van de collecties vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw.
11.30-11.35 entr’ acte: dr. Lieske Tibbe over Verstrengeling van traditie en vernieuwing
11.35-11.40 entr’acte: dr. Jan de Vries over Van sintels vuurwerk maken
11.40-12.10 drs. Fieke Konijn - Tentoonstellingskritiek als reflectie op de praktijk van de curator
Het reflecteren op nieuwe tentoonstellingsmodellen vindt vooral plaats in vaktijdschriften en lijkt zich ontwikkeld te hebben tot een geheel eigen genre. Fieke Konijn vraagt zich af of een dergelijke reflectie ook niet elders gestalte zou moeten krijgen, bijvoorbeeld in de reguliere pers. En onderscheidt het genre zich wel van eerdere benaderingen?
12.10-12.15 entr’acte: drs. Catrien Schreuder over What’s Happening?
12.15-13.15 Lunch

Kunstkritiek en de validiteit van het oordeel

13.15-13.55   Keynote: dr. Arnold Heumakers - Over nut en nadeel van het oordeel in de kunstkritiek
Arnold Heumakers spreekt over de relatie van de oordelende kunstkritiek met het moderne kunstbegrip. Wat staat er precies op het spel? Het individuele kunstwerk en/of de kunst als zodanig?
13.55-14.00   entr’acte: drs. Hans Ebbink over Wegwijzers in oude en moderne kunst
14.00-14.05 entr’acte: dr. Mieke Rijnders over Realisme in Nederland
14.05-14.30 dr. Sven Lütticken - Primaire en secundaire kritiek
De beeldende kunst viert desastreuze triomfen als financieel product, en lijkt soms weinig meer te zijn dan een decoratieve belegging. Veel vormen van hedendaagse kunst hebben niettemin nadrukkelijk kritische ambities. Hoe kan "de kunstkritiek" zich verhouden tot dergelijke kritische kunst? Wie beoordeelt wie?
14.30-14.35 entr’acte: dr. Peter de Ruiter over De terugkeer van het schilderen
14.35-14.40 entr’acte: Anne Ruygt MA over Tussen kunst en document
14.40-15.15 Koffie en thee

Een blik op de toekomst: rondetafelgesprek

15.15-16.45 Rondetafelgesprek met kunstcritici en reacties uit de zaal, gemodereerd door dr. Thijs Lijster
16.45-17.45 BorrelLaatst gewijzigd:25 juli 2018 15:56