Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling KunstgeschiedenisSymposium KunstkritiekOver de serie

Van sintels vuurwerk maken

Kunstkritiek en moderne kunst 1905-1925
Deel 5
Deel 5

Door: Jan de Vries en Marijke de Groot
Verschenen: december 2015

Van sintels vuurwerk maken geeft een verrassend inzicht in de tolerantie en nieuwsgierigheid van de Nederlandse kunstkritiek in een cruciale periode in de kunstgeschiedenis van de twintigste eeuw. In de jaren 1905 tot 1925 maakte het publiek op exposities van de vele actieve kunstenaarsverenigingen en kunsthandelaren al in een vroeg stadium kennis met de Franse kubisten, de Italiaanse futuristen en Duitse expressionisten. Het werk van Kees van Dongen, Wassily Kandinsky, Piet Mondriaan, Pablo Picasso en Jan Sluijters veroorzaakte hevige opschudding in de kunstwereld en daarbuiten. De pers ontwikkelde in deze jaren een nieuwe, journalistieke vorm van kunstkritiek. De diversiteit en eigenheid van de geselecteerde critici, onder wie C.L. Dake, Just Havelaar, Conrad Kickert, Augustine de Meester-Obreen, Kasper Niehaus, Albert Plasschaert, Maria Viola, N.H. Wolf en Willem Steenhoff, bieden een soms verbazend nuchtere kijk op het destijds voor velen onbegrijpelijke modernisme.

Jan de Vries was tot 2014 universitair docent Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn dissertatie betreft de Nederlandse kunstkritiek aan het begin van de twintigste eeuw. Marijke de Groot was werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Zij was redactielid van het kunsttijdschrift Jong Holland en deed onderzoek naar schilder-criticus Kasper Niehaus.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:56