Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling KunstgeschiedenisSymposium Kunstkritiek

De veranderende taal van kunstkritiek: verleden, heden en toekomst

Vrijdag 15 september 2017, 09.00-17.45 uur
Auditorium Rijksmuseum Amsterdam
Organisatie: Peter de Ruiter (kunstgeschiedenis) en Jonneke Jobse

Op 4 april 2014 werden in het Teijin Auditorium van Stedelijk Museum Amsterdam de eerste twee delen van de reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 gepresenteerd. Met de publicatie in juni 2017 van het elfde en laatste deel is deze reeks nu voltooid. De afronding van dit omvangrijke en prestigieuze project, waaraan door dertien kunsthistorici zo’n zeven jaar is gewerkt, wordt op 15 september in het Auditorium van het Rijksmuseum gevierd met een dagsymposium onder de titel De veranderende taal van kunstkritiek: verleden, heden en toekomst.

De elf bloemlezingen bieden tal van aanknopingspunten voor verder wetenschappelijk onderzoek. Maar ze nodigen ook uit met elkaar in discussie te gaan over diverse prangende vragen. Het is langzamerhand een cliché op te merken dat kunstkritiek onder vuur ligt. In een tijd waarin de kunstmarkt de waarde van kunst in grote mate bepaalt en het podium voor kritische reflectie naar de marge is verschoven, lijken recensies in dag- en weekblad hoofzakelijk een promotionele functie te hebben. Terwijl een academisch georiënteerde kunstkritiek nog slechts een kleine groep lezers weet te bereiken. Kortom, links en rechts valt te beluisteren dat de positie van de criticus onder druk staat.  

Een van de belangrijkste constateringen die het onderzoek naar de Nederlandse kunstkritiek heeft opgeleverd, is dat telkens wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordeden in kunst of samenleving, de kritiek zich moest bezinnen op haar uitgangspunten, vocabulaire en haar betekenis voor wat we het discours over kunst noemen. Het symposium beoogt dit zelfonderzoek te stimuleren door verschillende sprekers te laten reflecteren over een drietal thema’s: wat is de urgentie van kunstkritiek aan het begin van de eenentwintigste eeuw? Wat is de betekenis van kritiek voor de tentoonstellingspraktijk in musea, die zo nadrukkelijk een publieksvriendelijk beleid moeten voeren? Kan kunstkritiek in een tijd van globalisering, vermarkting en mediatisering eigenlijk nog wel een betekenisvolle rol vervullen bij de waardebepaling van kunst? Wat is met andere woorden in het huidige tijdsgewricht de legitimiteit van oordeelsvorming?

Een vijftal lezingen wordt afgewisseld door entr’actes waarin de auteurs van Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 stilstaan bij de thematiek van de door hen samengestelde bloemlezing. De dag zal worden afgesloten met een rondetafelgesprek, vragen of opmerkingen uit de zaal en een drankje.

Kunstkritiek
Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:56