Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Journalistiek

Studieadviseur

Voor persoonlijke begeleiding en -advisering kun je terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur fungeert als raadgever en vertrouwenspersoon van studenten voor alle zaken die met de studie te maken hebben. De studieadviseur kan zonodig doorverwijzen naar andere instanties.

Studieadviseur BA Media Studies, minor Media en Journalistieke Cultuur, MA Media Studies

E.M. (Erika) Kastelein, MA

Spreekuren
  • op afspraak: dinsdag 13.00-15.00 en donderdag 10.00-11.00, inboeken via mediastudies.youcanbook.me
  • (eenvoudige) vragen mogen ook per email gesteld worden
Wat doet de studieadviseur?
  • Voorlichting en advisering aan (aspirant-)studenten over studiekeuze en keuzepakket.
  • Begeleiden van studenten bij studievoortgang en studiekeuzes.
  • Verzorgen van informatie en procedures inzake studieregelingen (inschrijving, financiering, examenregelingen).
  • Signaleren van voortgangs- en studieproblematiek.
  • Signaleren van programma-inhoudelijke aspecten van het onderwijsprogramma.
Laatst gewijzigd:31 oktober 2018 10:26
printView this page in: English