Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling GeschiedenisWie wat waarSecties GeschiedenisVroeg Moderne Geschiedenis

Onderzoek

Vroeg Moderne Geschiedenis

Huidige onderzoeksprojecten betreffen onder meer:

Jan Willem Veluwenkamp : Het onderzoek naar vroegmoderne Friese schippersgemeenschappen in hun regionale en nationale economische contexten: de opkomst van de Friezen. Het Nederlandse handelssysteem en de maritieme transportmarkt, 1550-1800 (2 AIO’s & 1 Postdoc, gefinancierd door NWO sinds 2009: €600.000) Dit project is verbonden met de Soundtoll Registers Online (STRO) . In nauwe samenwerking met Tresoar, Fries Historische en Literair Centrum, Leeuwarden, wordt een elektronische database gerealiseerd voor alle Sonttolregisters (gefinancierd sinds 2008: €1.7m, waarvan door NWO: €1.2m).

Rina Knoeff : Het door NWO gefinancierde Vidi-project Vital Matters: Boerhaave’s Chemico-Medical Legacy and Dutch Enlightenment Culture (2012-2017) onderzoekt het vitalisme van de Nederlandse opvolgers van de medicus Herman Boerhaave (1 PhD, 1 Postdoc, 1 PI). Marieke Hendriksen ’s Postdoc onderzoek betreft de kwikzilver medici.

Megan Williams : Het door NWO gefinancierde Veni-project Paper Princes: Paper in the Expansion of European Statecraft onderzoekt de relatie tussen de productie van papier en de opkomst van de modern bureaucratie.

David van der Linden : Het door NWO gefinancierde Veni project Divided by Memory: Coping with Religious Diversity in Post-Civil War France, 1598–1685 onderzoekt hoe conflicterende herinneringen aan burgeroorlog de vreedzame sameleving van diverse confessionele groepen ondermijnen en nieuwe conflicten aanwakkeren, gericht op Frankrijk vanwege de herinneringen aan de Franse godsdienstoorlogen(1562–1598).

Raingard Esser : Regionale herinneringen en identiteiten in bestreden grensregio’s, met in het bijzonder aandacht voor het grensgebied tussen de Lage Landen en het Heilige Roomse Rijk in de vroegmoderne tijd.

Joop Koopmans : Pakhuizen van nieuws: veranderende netwerken, opmaken en functies van gedrukte informatie in de Republiek en West-Europa, met speciale belangstelling voor de nieuwsperiodiek Europische Mercurius.

Marja van Tilburg : Ras, gender, cultuur: de creatie van identiteiten binnen interculturele en historische contexten (met speciale aandacht voor de periode van de verlichting).

Anjana Singh: Bruikbare en betrouwbare kennis in vroegmodern Zuid-Azië, c. 1500-1800: de sociale geschiedenis van de kennis, de institutionele en antropocentrisch organisatie, productie, verspreiding, accumulatie en groei.

Momenteel begeleiden we de volgende promotie-onderzoeken:

  • Het ontstaan en de ontwikkeling van de schippersgemeenschap in Makkum gedurende de vroegmoderne periode (1550-1800) ( Jelle Jan Koopmans )
  • Forest resources for Iberian Empires: Ecology and Globalization in the Age of Discovery (Germán Jiménez Montes)
  • Orangisme in Nederland 1780-1813 ( Laurien Hansma )
  • De raadpensionaris Simon van Slingelandt (1664-1727) ( Arend van Essen )
  • Simon Oomius en zijn orangistische Bazuinen (1672-1674) (Theo Basoki, i.s.m. Universiteit Kampen)
  • Bloed, zweet en tranen – over de Boerhaviaanse fysiologie ( Ruben Verwaal )
  • Verkondiging, onderricht en orde: Kijken naar tekstborden in het Calvinistische kerkinterieur in de Republiek (Jacolien Wubs)

Promoties

  • Op 12 oktober 2017 is Simone Steenbeek gepromoveerd op: De Friese schippers ter Oostzeevaart en de Nederlandse markt voor maritiem transport (1550-1800)
  • Op 5 december 2016 is Fernando Mártinez Luna gepromoveerd op: Nederlandse beeldvorming over Spanje en de Spanjaarden ten tijde van de Opstand, in de periode 1566-1609
  • Op 12 september 2013 is Judith Brouwer gepromoveerd op Levenstekens: Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672 (co-promotor: Joop Koopmans)
Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:55
printView this page in: English