Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Geschiedenis

Onderwijs

Geschiedenis

De afdeling Geschiedenis verzorgt zowel een bachelor als meerdere masterprogramma’s.

Bachelor

Binnen het Bachelorprogramma zijn meerdere vakken als vrije ruimte vakken te volgen voor niet Geschiedenis studenten.

Website bacheloropleiding Geschiedenis

Master

Na afronding van een bacheloropleiding Geschiedenis kan worden gestart met de éénjarige maatschappelijke mastertrack History Today, de Master op Maat. Ook kun je hiermee starten met een aan Geschiedenis gerelateerde bacheloropleiding en na het volgen van een beperkt pre-mastertraject.

De Mastertrack Geschiedenis Vandaag/History Today heeft als specialisaties:

  • Geschiedenis voor de Media, Cultuur- en Erfgoedsector
  • Geschiedenis voor Beleid, Bestuur en Politiek
  • Vrije Variant

Binnen de eerste twee specialisaties staat een stage van (minimaal) 2 maanden tot 6 maanden centraal in de gekozen richting. Het is goed mogelijk dat de stage al in het specifieke werkveld is waar je na de Master terecht wilt komen. Je kiest als voorbereiding op de stage twee bijpassende historische methodencolleges. De keuze voor de historische methodencolleges kan dus ook bepaald worden met het oog op een maatschappelijke carrière.

Daarnaast dien je uit een ruim keuzeaanbod van onderzoekscolleges twee te kiezen waarmee je jezelf inhoudelijk profileert. Deze colleges zijn onderzoeksgedreven onderwijs waarbij je op hoog niveau onderzoek doet binnen het expertisegebied van de docent.

Verder biedt het programma twee unieke facultatieve vakken aan.

Het betreft het Colloquium The Past in the Present waarmee Geschiedenis op hedendaagse wijze onder de aandacht wordt gebracht. Dit vak kan gevolgd worden in plaats van een van de historische methodencolleges.

Daarnaast is er het vak Leergeschiedenis waarmee je binnen het traject Geschiedenis voor Beleid, Bestuur en Politiek een stage loopt in een bedrijf of overheidsinstelling en daarbinnen onderzoek doet. Een leergeschiedenis kan het best gezien worden als een document dat een organisatie in staat stelt om van het eigen verleden te leren. Het doel van een leergeschiedenis is om het verhaal van de organisatie van verschillende kanten te belichten zodat het ‘totale plaatje’ van een proces zichtbaar wordt. Een leergeschiedenis begint met de leervraag van een organisatie. Deze wordt allereerst op basis van geschreven én ongeschreven bronnen verder uitgewerkt en uiteindelijk beantwoord op basis van interviews. Het vak Leergeschiedenis vervangt de normale stage.

Indien je geen stage loopt volg je het vrije traject. Dit wordt meestal gedaan door studenten het 1ste graads lerarentraject doorlopen.

Binnen de specialisaties is het mogelijk om te kiezen voor het inhoudelijk profiel Midden- en Oosteuropese Studies (MOES). MOES traint studenten om wetenschappelijk onderzoek te doen ten aanzien van de problematiek in Midden- en Oost-Europa, onder meer door hen vanuit historische en eigentijdse benaderingen intensief kennis te laten maken met de verschillende regionale en internationale perspectieven hierop.

Voorts beoogt het programma inzicht te bieden in de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de beleidspraktijk. Studenten zullen daarom kennismaken met, en getraind worden in, vaardigheden die zij in hun verdere carrière nodig hebben. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan scenario-building exercises, het schrijven van beleidsnotities en achtergrondanalyses, het ontwerpen van project- en onderzoeksvoorstellen en het maken van tentoonstellingen of documentaires.

Naast de maatschappelijke master track is er een educatieve masteropleiding (twee jaar) waar een eerstegraads lesbevoegdheid behaald kan worden.

De student die een wetenschappelijke loopbaan ambieert heeft de keuze uit twee tweejarige historische Research Masters: Classical, Medieval and Early Modern Studies en Modern History and International Relations.

Minoren

De opleiding geschiedenis biedt enkele minoren aan die toegankelijk zijn voor studenten die niet de bacheloropleiding Geschiedenis volgen:

  • Europa: idee en constructie
  • De Mediterrane wereld
  • Niet-westerse Studies
  • American History
  • Midden- en Oosteuropese Studies

PhD

Het promotieonderzoek van de afdeling Geschiedenis is ondergebracht in de Graduate School of Humanities.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:54