Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Friese taal en cultuurWie wat waar

Studieadviseur

Friese Taal- en Letterkunde

Voor persoonlijke begeleiding en -advisering kun je terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur fungeert als raadgever en vertrouwenspersoon van studenten voor alle zaken die met de studie te maken hebben. De studieadviseur kan zonodig doorverwijzen naar andere instanties.

Studieadviseurs Friese Taal- en Letterkunde

Dhr. A. Everaarts en mw. A.C. Westra-Hofstee

Spreekuren

Spreekuur Albert Everaarts (op afspraak) Spreekuur Aletta Westra-Hofstee (op afspraak)
Dinsdag van 11.00 tot 13.00 uur Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur
Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

Afspraken via Bureau Studentzaken.

Wat doet de studieadviseur

  • Voorlichting en advisering aan (aspirant-)studenten over studiekeuze en keuzepakket.
  • Begeleiden van studenten bij studievoortgang en studiekeuzes.
  • Verzorgen van informatie en procedures inzake studieregelingen (inschrijving, financiering, examenregelingen).
  • Signaleren van voortgangs- en studieproblematiek.
  • Signaleren van programma-inhoudelijke aspecten van het onderwijsprogramma.
Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:55
printView this page in: English