Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Friese taal en cultuur

Publicaties: Estrikken en Us Wurk

Friese taal en cultuur
Kaft Us Wurk
Kaft Us Wurk
In samenwerking met de Freonen fan it Frysk Ynstitút Ryksuniversiteit Grins (FFYRUG) bezorgt de Afdeling Fries een aantal reeksen. In de reeks Estrikken (verschenen vanaf 1952) zijn tekstuitgaven, dissertaties en monografieën opgenomen (1-109). Voor een inhoudsopgave, zie hier Voor de volledige tekst van Estrik 70(Pieter Breuker, Noarmaspekten fan it hjoeddeiske Frysk) zie hier. Daarnaast geeft de afdeling het kwartaalblad Us Wurk uit, waarin bijdragen op het terrein van de Friese taal- en letterkunde zijn opgenomen; voor een inhoudsopgave, zie hier
Laatst gewijzigd:04 februari 2019 09:42