Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Europese talen en culturenIASS 2016

Call for Papers

IASS 2016

International Association of Scandinavian Studies (IASS) kommer att organisera sin 31:a konferens vid Institutionen ‘Europese Talen en Culturen’ (Nordiska sektionen), Universitetet i Groningen, Nederländerna, 9-13 augusti 2016. Temat är: “Transit ‘Norden’ och ‘Europa’”.

Skandinavister och andra intresserade runtomkring i hela världen är hjärtligt välkomna!

Anmälan kan göras från och med 15 januari 2016 till 15 mars 2016 (€ 80,- early birds), senast 1 maj OBS! (efter den 15 mars är avgiften € 110,-) via en länk på vår hemsida som hänvisar till Groninger Congresbureau som tar hand om registrering.

Förslag till 20 minuters föredrag i form av en abstract (cirka 250 – 300 ord) sänds till samma hemsida, senast 15 februari 2016.

Submission form Call for Papers

På hemsidan ges också information om de tankar som ligger bakom konferensens tema och som kan ge uppslag till föredrag och papers. Konferensspråket är i första hand något av de skandinaviska språken, i andra hand engelska.

www.rug.nl/let/iassgroningen2016

Uppgifter om konferensavgift, utflykter och den avslutande banketten kommer att återfinnas på hemsidan, liksom information om hotell och inkvartering i olika prislägen.

Frågor kring tänkta föredrag och praktiska omständigheter kan ställas till organisationskommittén iass2016@rug.nl, en FAQ länk kommer att finnas på websidan efter den 1 december 2015.

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 11:21
printOok beschikbaar in het: English